18 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 18 Niedziela Zwykła. Każdy człowiek stawia pytanie co ma robić, aby osiągnąć życie wieczne. Często stawiamy je w kontekście dóbr materialnych jakie posiadamy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii tłumaczy, że dzielenie się dobrami materialnymi i bogactwem wypływa z serca, które jest otwarte dla drugiego człowieka.

17 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

17 Niedziela Zwykła. Dzisiejsza Liturgia Słowa uczy nas wytrwałości na modlitwie. Zarówno Abraham, który negocjuje z Bogiem, aby Ten nie zniszczył Sodomy i Gomory, jak i natrętny przyjaciel z ewangelii są obrazami jakimi powinna cechować się także nasza modlitwa.

16 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś16 Niedziela Zwykła. Wszyscy potrzebujemy czasu na refleksję oraz regenerację ciała i umysłu. Codziennie bowiem pochłania nas mnóstwo spraw, musimy spełniać wiele oczekiwań, niejednokrotnie w stresie i pośpiechu.

15 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś15 Niedziela Zwykła. W Liturgii Słowa słyszymy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Uczy nas ona, że zawsze powinniśmy patrzeć na biedę drugiego człowieka i starać się mu na różny sposób pomóc. Do tego jednak potrzebna jest wyobraźnia miłosierdzia – jak pisał Św. Jan Paweł II.

Wniebowstąpienie Pańskie – Ogłoszenia i Intencje

Przed czterdziestu dniami obchodziliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Podczas Liturgii usłyszymy o tym jak Jezus ukazywał się uczniom, spożywał z nimi posiłek a ostatecznie powołał ich na świadków swojego zmartwychwstania.