Informacje

Ministranci, Lektorzy i Kandydaci

Opiekun:

ks. PIOTR SUSFAŁ

Zbiórki:

Lektorzy i ministranci w czwartki po wieczornej Mszy Świętej.

Ministrant – to sługa Chrystusa, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.
Zadaniem zaś lektorów jest uroczysta proklamacja Słowa Bożego.
Zapisy do ministrantury u księdza Grzegorza.