ZWIEDZANIE SANKTUARIUM – INFORMACJA TURYSTYCZNA

Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane i niezorganizowane do zwiedzania naszego Sanktuarium. Jest to wyjątkowa budowla Sakralna w stylu neogotyckim na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej bowiem to największy kościół halowy jak i zarazem najpiękniej położony, bo w sercu Beskidów, które są pełne wspaniałych szlaków pięknych horyzontów gór. Sanktuarium to nie tylko sam budynek ale bogactwo, które zawiera – to czyste dzieło Boga. Doskonale pamiętamy słowa Jezusa na Golgocie, który dał Matkę Maryję całemu Kościołowi przez testament ofiarowania.

“Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”

Pragniemy zatem aby wam przybliżyć właśnie Matkę Maryję, naszą Matkę, która jest z nami każdego dnia towarzyszy nam i nas wspiera co potwierdzają wielkie cuda a jej wizerunek mieści się w głównym ołtarzu w prezbiterium. Jest to jedyna w Polsce oryginalna kopia 1:1 obrazu Jasnogórskiego, jednocześnie jest to tylko jedyna Madonna, która ma warkocz zaplatany oryginalnie namalowany wizerunek został na przełomie 16/17 wieku. Jest to oryginalny wizerunek podarowany przez Króla Jana Kazimierza góralom rajczańskim wraz z pozwoleniem na budowę kościoła o czym świadczą oryginalne zapisy łacińskie i liczne badania konserwatorskie. W samym Sanktuarium jest wiele ważnych zabytków jak instrument Organowy został zbudowany w 1897 r. przez Jana Grocholskiego – pochodzącego ze Lwowa organmistrza. Instrument posiada 23 głosy – osiemnaście w manuale i pięć w pedale. Organy są zasilane przez wiatrownice klapowe i są wyposażone w trakturę mechaniczną. Jest wiele różnych zabytków, które warto zobaczyć zwiedzając Sanktuarium. Dlatego prosimy o kontakt wcześniejszy w celu sprecyzowania terminu zwiedzania z naszym przewodnikiem duchowym, aby zobaczyć nasze perełki tej świątyni oraz salkę muzealną, którą na terenie parafii posiadamy. Można to dokonać dzwoniąc pod numer: +48 606-247-861 lub + 48 33 864 37 84.

Serdecznie Zapraszamy do kontaktu!