Prace nad renowacją budynku plebanii

Realizacja projektu:

„Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy”

Prace nad renowacją budynku plebanii, w celu utworzenia salki muzealnej idą na przód. Można zauważyć już mocno zaawansowane prace na  dachu oraz przy elewacji budynku. Niestety ze względu na dość deszczowy lipiec prace idą nieco wolniej, niż przewidziano w projekcie. Jednak efekt końcowy, motywuje nas do cierpliwego czekania, aż zewnętrze warunki pozwolą na kompleksowe ukończenie robót.

Przypominamy także, że nadal można zgłaszać do ks. Proboszcza, posiadane interesujące pamiątki i artefakty związane z kultem obrazu Matki Bożej Miłosierdzia-Kazimierzowskiej w Rajczy lub też związane z parafią w Rajczy.

Prace nad  utworzeniem ogólnodostępnej sali muzealnej jeszcze się nie rozpoczęły ze względu na trwające jeszcze prace na zewnątrz budynku.

Prace związane z utworzeniem Sali muzealnej dotyczą adaptacji pomieszczeń na użytek stałej ekspozycji, w tym: renowacja ścian, zakup wyposażenia wystawienniczego oraz aranżacja czytelni. Obiekt będzie monitorowany i wyposażony w łazienkę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa