Prace zewnętrzne

Realizacja projektu:

„Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy”

Prowadzone prace na zewnątrz budynku plebanii dobiegły końca. Nowy dach, ocieplenie budynku oraz nowa elewacja, mają na zadanie zabezpieczyć eksponaty przez zalanie, a także przez utratą ciepła w pomieszczeniach i wnikaniem do wewnątrz wilgoci. Ze względu na okres zamknięcia plebani, spowodowany kwarantanną księży w nim mieszkających, prace wewnątrz budynku, jakie zostały przewidziane w projekcie, zaczną się w najbliższym czasie. To też ostatni moment na zgłaszanie do ks. Proboszcza, informacji nt. posiadanych pamiątek związanych z kultem obrazu Matki Bożej Miłosierdzia-Kazimierzowskiej w Rajczy lub też związane z życiem parafii.

Planuje się, że prace bezpośrednio związane z utworzeniem salki muzealnej potrwają do końca listopada.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa