Projekt Interreg

Drodzy Parafianie,
Parafia Rzymskokatolicka w Rajczy przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pod nazwą: „Wspólnie w Harmonii Przyrody, Ciała i Duszy”.

Partnerzy projektu:

• Żylińskie Województwo Samorządowe – Słowacja Modernizacja zabytkowej kolei wąskotorowej w Starej Bystrzycy.
• Gmina Rajcza – Budowa inhalatorium solankowego w Rajczy.
• Parafia Rzymskokatolicka w Rajczy – Remont zabytkowej plebanii w Rajczy w celu utworzenia ekspozycji
muzealnej. Obiekt plebanii jest wpisany do rejestru zabytków, wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Zakres prac budowlanych:

• roboty rozbiórkowe kominów i tarasu;
• budowa nowego dojścia do Kancelarii wraz z pochylnią;
• wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów i drenażu opaskowego;
• czyszczenie i impregnacja cokołu kamiennego fundamentów;
• remont dachu plebanii;
• wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej;
• remont elewacji;
• remont części muzealnej na parterze z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania;

Koszt całego projektu: roboty budowlane, nadzory, prowadzenie i rozliczenie, obsługa kredytu to suma ok 700.000,00 złotych.
Dofinansowanie z programu 85% kosztów kwalifikowanych – ok. 550.000,00 złotych.
Środki własne Parafii 15% – ok 150.000,00 złotych.

Ostateczne rozliczenie kosztów po zakończeniu projektu do końca bieżącego roku.