Sakramenty

Chrzest

Chrztu udzielamy w każdą II niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 11:00 oraz dzień wcześniej w sobotę na Mszy Świętej o godz. 18:00. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość ustalenia terminu indywidualnie.

Wymagane dokumenty:
– akt urodzenia dziecka
– zaświadczenie otrzymane przez rodziców chrzestnych z własnej parafii
– dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres)
– dowód osobisty (jeśli rodzice nie żyją w związku sakramentalnym)

Chrzest dzieci spoza parafii możliwy za pisemną zgodą księdza proboszcza miejsca zamieszkania!

Bierzmowanie

Klasy 7 Szkoły Podstawowej rozpoczynają przygotowania od Wielkiego Postu. Przygotowanie trwa rok i w drugim semestrze klasy 8 młodzież przystępuje do sakramentu.

Osoby starsze, które pragną przyjąć sakrament zapraszamy do kancelarii.

Spowiedź

Codziennie możliwość spowiedzi podczas Mszy św. oraz wieczornego nabożeństwa. W niedzielę także podczas każdej Eucharystii.

W pierwszy czwartek miesiąca Spowiedź wieczorem godzinę przed Mszą Świętą w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.

W pierwszy piątek miesiąca rano w czasie Mszy Świętych oraz wieczorem godzinę przed Mszą Świętą.

Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Na spisanie protokołu przedślubnego potrzebne są dokumenty wypisane w punkcie: 1, 2, 3, 4, 5 (poniżej). Pozostałe dokumenty dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni dostarczają na drugiej rozmowie w kancelarii z duszpasterzem. Na rozmowę odbywająca się przed ślubem wymagana jest znajomość tajemnic różańca św. i małego katechizmu.

Wymagane dokumenty:

1.Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)

2.Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)

3.Dowód osobisty

4.Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej

5.Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania

6.Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej – trzy rozmowy

7.Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)

8.Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przed ślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)

9.Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Namaszczenie Chorych

Wszystkich chorych i starszych którzy nie mogą sami dotrzeć do kościoła księża odwiedzają w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Zgłoszenia przyjmujemy co miesiąc w kancelarii, telefonicznie lub w zakrystii.


Pogrzeb

Sprawy związane z pogrzebem załatwiamy w kancelarii (kiedy posiadamy już wszystkie wymagane dokumenty)
Termin pogrzebu można ustalić z księdzem przez telefon dyżurny (502 993 555)

Wymagane dokumenty:
– akt zgonu
– karta zgonu
– potwierdzenie wykupienia grobu

Formalności na cmentarzu – grabarz, kościelny, organista – załatwia indywidualnie rodzina osoby zmarłej

Wypominki

Wypominki składamy w miesiącu październiku. Można zamówić wypominki roczne (omadlane przez cały rok od listopada), wypominki półroczne (omadlane od listopada do kwietnia) oraz jednorazowe (omadlane podczas nabożeństw od 1 do 8 listopada).

Nabożeństwo z modlitwą za zmarłych i odczytywaniem wypominek w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie 09:00 oraz o godzinie 11:00.

Błogosławieństwo rocznych dzieci

W kancelarii rodzice zgłaszają dzieci do błogosławieństwa w 1 rocz. urodzin. W ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11:00 modlimy się za dzieci roczne a po Mszy Świętej udzielamy specjalnego błogosławieństwa dla dzieci, rodziców oraz rodziców chrzestnych.