Dzisiejsza Liturgia Słowa napełnia nas ufnością i kieruje wzrok ku przyszłości. Liturgia Eucharystyczna jest objawieniem Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia, radości i pokoju. To światło nadziei w świecie, gdzie ma miejsce tyle katastrof, wojen, dramatów i rozlega się sporo hiobowych wieści.

Rozpoczynamy dziś adwentowy czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Syna Bożego. Przygotujcie drogę Panu ­– usłyszymy w dzisiejszej Liturgii Słowa. On przybędzie do nas nie tylko w tajemnicy swego wcielenia, ale także w dniu Paruzji – na końcu czasów.

W naszej parafii w dniach 30 listopada oraz 2 grudnia odbędzie się wizytacja kanoniczna biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Są to odwiedziny duszpasterskie naszego ordynariusza w czasie których spotka się z parafianami i kapłanami. Będzie poruszał wiele spraw i problemów duszpasterskich.

Dziś przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to zarazem ostatnia niedziela roku liturgicznego. Pragniemy wspólnie wychwalać Jezusa, który jest Królem Wszechświata. On przyszedł na ziemię, aby objawić Królestwo Boże i poprzez swoją śmierć na krzyżu dać zbawienie wszystkim ludziom.

Dziś obchodzimy 33 Niedzielę Zwykłą. Liturgia ostatnich dni roku kościelnego, przypomina o przemijalności ziemskiego życia i rzeczach ostatecznych człowieka. Koncentrujemy uwagę na powtórnym przyjściu Chrystusa w dniu Paruzji

Dziś obchodzimy w Kościele 32 Niedzielę Zwykłą. Jednak dla Polaków dziś przypada szczególna rocznica. Świętujemy setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Dlatego niech w naszych modlitwach nie zabraknie intencji za Ojczyznę, za wszystkich rządzących, ale przede wszystkim za tych wszystkich, dzięki którym wolność stała się faktem.

Dziś przypada 31 Niedziela Zwykła. Miłość jest w centrum życia Jezusa i głoszonego przez Niego orędzia. Jej istota nie oznacza egoistycznego zachowania, lecz ma być wyrazem odpowiedzialnego traktowania własnych obowiązków oraz cudzych zadań.

29 Niedziela Zwykła gromadzi nas w naszym Kościele. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy zachętę od Jezusa, aby być człowiekiem służby. Apostołowie rozumieli swoją wielkość ze sławą i byciem na wysokim stanowisku obok Jezusa.

28 Niedziela Zwykła – obchodzimy dziś po raz osiemnasty Dzień Papieski. Tradycyjnie w połowie października przypominamy sobie postać naszego wielkiego rodaka – Jana Pawła II. 16 października mija 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.