Przeżywamy 12. niedzielę zwykłą. Moc wiary objawia się tam, gdzie chrześcijanin nie oblicza i nie kalkuluje w duchu zimnego, czasem cynicznego wyrachowania. Objawia się tam, gdzie człowiek nie liczy wyłącznie na siebie lub na innych ludzi, ale zawierza siebie Bogu.

Dziś przypada 10. niedziela zwykła. Jeśli wszyscy razem możemy nazywać Boga Ojcem, to znaczy, że jesteśmy Jego dziećmi, a wzajemnie dla siebie żyjemy w relacji duchowego rodzeństwa, należymy do Bożej rodziny.

Obchód dzisiejszej uroczystości Najświętszej Trójcy wzywa nas do odnowienia w sobie tej wiary, która dziś narażona jest na coraz poważniejsze trudności. Wierząc w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego odcinamy się od wszelkich współczesnych tendencji, które mają na celu poniżenie czy ośmieszenie wartości chrześcijańskich.

Przed czterdziestoma dniami obchodziliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Podczas Liturgii usłyszymy o tym jak Jezus ukazywał się uczniom, spożywał z nimi posiłek a ostatecznie powołał ich na świadków swojego zmartwychwstania.

Dziś przypada 6 Niedziela Wielkanocna. Każdego dnia Kościół Chrystusowy staje przed nowymi wyzwaniami, zadaniami i pytaniami. Nie może być mowy o stagnacji, ale rzeczywistość wspólnoty Kościoła ma wymiar dynamiczny.

Dziś 5. Niedziela Wielkanocna. Nie zawsze nasze życie oznacza przynoszenie owocu miłości. Zdarza się bowiem, że jak winne latorośle – jeszcze nie uschnięte, lecz już słabo owocujące – potrzebujemy oczyszczenia, którego źródłem jest Boża miłość.

Przeżywamy 4. Niedzielę Wielkanocną, która jest obchodzona jako Niedziela Dobrego Pasterza. Ożywieni wewnętrznym pragnieniem spotkania z Jezusem obecnym w liturgii eucharystycznej, chcemy podążać za głosem Dobrego Pasterza, wskazującym właściwą drogę.