Drodzy parafianie, w związku z wystąpieniem u jednego z kapłanów choroby Covid-19 (ks. Adam Bożek) wszyscy kapłani naszej parafii są objęci kwarantanną. Informujemy zatem, że wszystkie Msze Święte będą odprawiać kapłani spoza parafii.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła mama ks. Ryszarda Grabczyka – byłego proboszcza naszej parafii. Uroczystości pogrzebowe śp. Zofii Grabczyk odbędą się w środę 23 września o g. 12:00 w Kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

Od 28 września w naszej parafii będą obowiązywać nowe godziny otwarcia kancelarii. We wtorek, piątek i sobotę kancelaria będzie czynna rano po Mszy Świętej (od godz. 7:30 do godz. 9:00), a w środę i w czwartek po wieczornej Mszy Świętej (od godz. 18:30 do 19:30).…

Dziś 25 Niedziela Zwykła. W naszej parafii przeżywamy dziś uroczystość I Komunii Świętej. Jest to także dla nas czas, aby razem z dziećmi dziękować za dar Eucharystii i spotkania z Bogiem w postaciach chleba i wina.

24 Niedziela Zwykła. Dzisiejsza Ewangelia daje nam lekcje przebaczenia. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do budowania cywilizacji miłości, która jest zbudowana właśnie na przebaczeniu. To trudne zadanie, zwłaszcza w obliczu ludzi, którzy są nam nieprzychylni.

W sobotę, 19 września po wieczornej Mszy Świętej odbędzie się w naszym Sanktuarium koncert pt. „Nadzieja Zawieść nie może” w 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II i w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczegóły w rozwinięciu…

W nawiązaniu do przeżytych rekolekcji wielkopostnych oraz zapowiedzi dalszych propozycji ewangelizacyjnych zapraszamy do udziału w rekolekcjach  – kursie Nowe Życie, który prowadzić będzie znana nam Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Przeżywamy 23. Niedzielę Zwykłą. Początek września to zawsze czas powrotu dzieci i młodzieży do szkół. To przypomina nam o obowiązku wychowania młodego pokolenia i dawania im, jak najlepszego przykładu.

Dziś 22. Niedzielę Zwykłą. Przeżywamy w naszej parafii dożynki. Tradycyjnie koniec sierpnia i początek września to czas dziękczynienia za plony, za owoce pracy ludzkiej. Dziękujemy Bogu za nasz chleb powszedni, za to wszystko co tworzy naszą codzienność.

Przeżywamy dziś 21. Niedzielę Zwykłą. Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym oraz Słowem Bożym jest najważniejszym punktem każdej niedzieli. W Ewangelii Pan Jezus pyta swoich Apostołów, kim dla nich jest.