Zapraszamy do uczestniczenia w wieczorach adwentowych, które będą miały formę mini-rekolekcji. Poprowadzi je ks. Michał. Przez trzy wieczory spotkamy się na krótkiej nauce, a także wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tematem spotkań będzie Przypowieść o Synu Marnotrawnym. Program poniżej.

Wiele spraw dnia powszedniego potrafi tak bardzo zaabsorbować, że możemy stracić z pola widzenia to, co naprawdę istotne w życiu. Zbytni aktywizm może zasłonić perspektywę Syna Bożego, posłanego przez Ojca, dla naszego zbawienia.

Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia. Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak…

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 4 grudnia 2020 r. (w dniu liturgicznego wspomnienia św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki górników) górnikom i ich rodzinom – mieszkającym i przebywającym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz wszystkim uczestniczącym w uroczystościach barbórkowych.

Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu – nowy rok liturgiczny. Kościół w tym okresie przygotowuje się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia i przeżywania tajemnicy Słowa, które stało się Ciałem.

Niedzielna Eucharystia to czas spotkania z miłosiernym Bogiem. Każde nasze spotkanie z Bogiem to także czas pomnażania naszych talentów, które otrzymaliśmy od Niego. Wszystko co posiadamy otrzymujemy z ręki Boga i ma to służyć przede wszystkim, po to, aby osiągnąć zbawienie.

Z przykrością zawiadamiamy,że zmarł śp. Franciszek Włoch – tata ks. Witolda Włocha, wikariusza parafii pw. Chrystusa Króla w Chybiu i naszego rajczańskiego rodaka.

Jako dzieci jednego Ojca gromadzimy się na wspólnym sprawowaniu liturgii. Chcemy Boga wychwalać za wszystko, co od Niego otrzymujemy. Pragniemy zapewnić Go o naszej miłości i prosić o błogosławieństwo na to, co jest przed nami.