Informacje o realizacji projektu

Realizacja projektu:

„Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy”

Partner wiodący:             Ẑilinskẏ Samosprávny Kraj                                            www.zilinskazupa.sk
Partner projektu 1:          Gmina Rajcza                                                                    www.rajcza.pl
Partner projektu 2:          Rzymskokatolicka Parafia Św. Wawrzyńca D.M. i Św. Kazimierza Królewicza, Rajcza     www.parafia-rajcza.j.pl
Całkowite kwalifikowane koszty Parafii:         150 796.92 Euro
EFRR (85%):                                                    128 177,37 Euro
Wkład Własny (15%):                                      22 619,55 Euro

Okres realizacji całego projektu:                     01.09.2019 – 31.10.2022

wydatki w projekcie ogółem:                          2 030 875,05 EUR; EFRR 1 726 243,74 EUR

termin zakończenia projektu:                         31.10.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Opis projektu:

Realizacja projektu sprawi, że dziedzictwo kulturowe i naturalne regionu przygranicznego będzie bardziej atrakcyjne. Zabytki kultury i przyrody w regionie przygranicznym zostaną odbudowane w widoczny i trwały sposób, przez co będą promować dziedzictwo transgraniczne w bardziej atrakcyjny sposób. Ulepszona infrastruktura dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz lepszy dostęp do informacji o dziedzictwie granicznym umożliwią lepsze, szersze, a w szczególności bardziej zrównoważone wykorzystanie potencjału granicy zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Dla gości odrestaurowanych zabytków kultury i przyrody, a także wydarzeń tam odbywających się, walory przyrodnicze i kulturowe regionu staną się zachętą do podróżowania w celu poznania jego historii związanej z zabytkami kultury, sakralności i przyrody oraz do aktywnego wypoczynku. Dzięki realizacji projektu społeczności lokalne wzmocnią swoją tożsamość kulturową i społeczną, a jednocześnie poprawią warunki do wysokiej jakości zajęć rekreacyjnych. Promując terytorium transgraniczne w ramach projektu, tworzymy środowisko dla jego dalszego rozwoju. Innowacją projektu jest połączenie kultury, duchowości i zdrowia, które jednocześnie odzwierciedla trendy w stylu życia ludności w regionie przygranicznym. Mieszkańcy, a także osoby odwiedzające region, coraz częściej szukają możliwości aktywnego spędzania czasu na wsi, biorąc pod uwagę własne zdrowie i rozwój duchowy. Projekt obejmuje wszystkie trzy aspekty – aspekt kulturalny: budowa  historycznej leśnej kolej (HLÚŽ) w miejscowości Vychylovka, –  aspekt zdrowotny: budowa inhalatornii  w Rajczy oraz aspekt duchowy: remont zabytkowej plebani w Rajczy w celu utworzenia ekspozycji muzealnej poświęconej historii cudownego obrazu Matki Bożej Kazimierzowskiej z Rajczy.

Cele projektu:

Celem głównym realizacji projektu jest wzmocnienie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza w zrównoważonej formie. Celami szczegółowymi projektu są: promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza oraz zachowanie oraz rewitalizacja zabytków wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza.

Działanie realizowane  przez Parafię:

Remont zabytkowej plebani w Rajczy w celu utworzenia ekspozycji muzealnej

Inwestycja polega na niezbędnych pracach remontowych, koniecznych do utworzenia otwartej Sali muzealnej poświęconej historii obrazu Matki Bożej Miłosierdzia-Kazimierzowskiej i Sanktuarium w Rajczy.

Remont będzie przeprowadzony zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku zabytkowej plebani. Utworzona sala muzealna, zwierać będzie cenne zbiory związane z historią kultu. Do prac należą: wymiana pokrycia dachu  i renowacja elewacji budynku.

Prace związane z utworzeniem Sali muzealnej dotyczą adaptacji pomieszczeń na użytek stałej ekspozycji, w tym: renowacja ścian, zakup wyposażenia wystawienniczego oraz aranżacja czytelni. Obiekt będzie monitorowany i wyposażony w łazienkę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.