Uroczystość Objawienia Pańskiego – Ogłoszenia i Intencje

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi królów. Pismo Święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym.

Święto Świętej Rodziny – Ogłoszenia i Intencje

Dziś przypada Święto Świętej Rodziny: Maryi, Józefa i Jezusa. Mamy naszą, polską tradycję świętowania Narodzenia Pańskiego w gronie swoich bliskich. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że współczesna rodzina często musi stawiać czoła potężnym zagrożeniom.

IV Niedziela Adwentu – Ogłoszenia i Intencje

W nadchodzących dniach będziemy przeżywać radość Świąt Bożego Narodzenia. Będziemy sobie życzyć spokojnych, pełnym miłości Świąt. Wyraża się w tym nasza tęsknota za pokojem w nas samych, naszych rodzinach, Ojczyźnie i cały świecie.

II Niedziela Adwentu – Ogłoszenia i Intencje

Dzisiejsza Liturgia Słowa napełnia nas ufnością i kieruje wzrok ku przyszłości. Liturgia Eucharystyczna jest objawieniem Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia, radości i pokoju. To światło nadziei w świecie, gdzie ma miejsce tyle katastrof, wojen, dramatów i rozlega się sporo hiobowych wieści.

I Niedziela Adwentu – Ogłoszenia i Intencje

Rozpoczynamy dziś adwentowy czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Syna Bożego. Przygotujcie drogę Panu ­– usłyszymy w dzisiejszej Liturgii Słowa. On przybędzie do nas nie tylko w tajemnicy swego wcielenia, ale także w dniu Paruzji – na końcu czasów.

Program wizytacji kanonicznej J.E. ks. bpa Romana Pindla

W naszej parafii w dniach 30 listopada oraz 2 grudnia odbędzie się wizytacja kanoniczna biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Są to odwiedziny duszpasterskie naszego ordynariusza w czasie których spotka się z parafianami i kapłanami. Będzie poruszał wiele spraw i problemów duszpasterskich.

33 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś obchodzimy 33 Niedzielę Zwykłą. Liturgia ostatnich dni roku kościelnego, przypomina o przemijalności ziemskiego życia i rzeczach ostatecznych człowieka. Koncentrujemy uwagę na powtórnym przyjściu Chrystusa w dniu Paruzji