Informacje dotyczące pogrzebów w czasie epidemii

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, po konsultacjach z sanepidem oraz właścicielami firm pogrzebowych zalecamy, aby starać się uprościć obrzędy pogrzebu.

W ten sposób chcemy zmniejszyć ryzyko zarażenia w gronie osób, które na pogrzeb przybywają z różnych stron, nieraz nie zważając na swój stan zdrowia i wiek, aby wypełnić powinność wobec bliskiego zmarłego. W uroczystościach pogrzebowych nie może brać udziału więcej niż 50 osób. Dotyczy to zarówno Kościoła jak i cmentarza. Dlatego prosimy, aby w pogrzebie brali udział jedynie najbliżsi.

Można na prośbę rodziny czy też zakładu pogrzebowego najpierw odprawić obrzędy na cmentarzu a dopiero później Msze Świętą w kościele. Pozwoli to uchronić firmy pogrzebowe od narażenia pracowników, którzy w przypadku zarażenia kogoś z uczestników pogrzebu mogą zostać poddani kwarantannie.

Prosimy również przypominać wiernym, aby na cmentarzu stali w bezpiecznej odległości od siebie.