7 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Gromadzimy się w Kościele w 7 Niedzielę Zwykłą. Czyńcie dobrze wszystkim a zwłaszcza tym, którzy was nienawidzą. To wezwanie wybrzmiewa z dzisiejszej Ewangelii. Jest to dla nas wezwanie, abyśmy potrafili zawsze odpowiadać dobrem nawet kiedy doznajemy krzywdy od innych.

6 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Obchodzimy dziś 6 Niedzielę Zwykłą. Każdy z nas cieszy się, kiedy odczuwa sympatię i życzliwość ze strony przyjmującego go gospodarza. Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi Pana Boga, On przyjmuje nas serdecznie i z wielką radością.

5 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

W Kościele obchodzimy dziś 5 Niedzielę Zwykłą. W Liturgii usłyszymy scenę powołania Izajasza a także cudowny połów ryb przez Apostołów. Dzisiejsze czytania skłaniają nas do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło robotników, którzy będą siać Słowo Boże i głosić Chrystusa.

4 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

W Kościele obchodzimy dziś 4 Niedzielę w Ciągu Roku Liturgicznego. Celebrując wspólnie Najświętszą Ofiarę, naszymi modlitwami bierzemy udział w służbie Bożej. Jednak jest to również służba względem drugiego człowieka. Bóg podczas tej celebracji służy nam.

Pielgrzymka do Warszawy

W dniach 8 i 9 czerwca organizujemy pielgrzymkę do Warszawy. W programie m.in. Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki, nawiedzenie grobu kard. Stefana Wyszyńskiego, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, zwiedzanie Starego Miasta oraz cmentarza na Powązkach. Koszt pielgrzymki 390 zł. Szczegóły w rozwinięciu.

3 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 3 Niedziela Zwykła. Jako członkowie Ludu Bożego gromadzimy się razem, aby słuchać Słowa Bożego i posilać się Chlebem życia. Niestety, pomiędzy wyznawcami Chrystusa wciąż nie ma pełnej jedności. Ciągle doświadczamy bólu podziału, chociaż Pismo Święte jako Boża księga chrześcijaństwa została dana nam wszystkim.

Święto Chrztu Pańskiego – Ogłoszenia i Intencje

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego świętujemy fakt Jezusowego chrztu w wodach Jordanu. Oba wydarzenia są ze sobą związane, gdyż chrzest był także objawieniem Chrystusa: Syna Boży objawił się publicznie i rozpoczął swoją działalność po okresie ukrytego życia w Nazarecie.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Ogłoszenia i Intencje

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi królów. Pismo Święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym.

Święto Świętej Rodziny – Ogłoszenia i Intencje

Dziś przypada Święto Świętej Rodziny: Maryi, Józefa i Jezusa. Mamy naszą, polską tradycję świętowania Narodzenia Pańskiego w gronie swoich bliskich. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że współczesna rodzina często musi stawiać czoła potężnym zagrożeniom.