Konkurs dla dzieci

Z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II zachęcamy wszystkich do wykonania pracy plastycznej „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci”. Więcej informacji poniżej…

Technika wykonania prac jest dowolna – wyklejanka, wydzieranka, kolaż, rysunek kredkami, szkic ołówkiem lub namalowanie farbami.
Z nadesłanych prac powstanie wirtualna wystawa na profilu facebookowym Parafii Rajcza.
Zdjęcia waszych prac proszę przesyłać do 15 maja na skrzynkę pocztową ks. Michała michal.styla@gmail.com (w wiadomości koniecznie podajcie imię i nazwisko oraz klasę lub wiek).
Bardzo zachęcamy do udziału.
Dla najlepszych prac przygotujemy nagrody.

P.S. Młodzież i dorośli też mogą brać udział.