22 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś przypada 22 Niedziela Zwykła. Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Jezus Chrystus jest obecny wśród nas. To prawdziwe szczęście, że możemy stać bezpośrednio przed Panem – oddawać mu cześć, adorować Go, składać mu prośmy i podziękowania.

20 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Świętujemy dziś 20 Niedzielę Zwykłą. „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” – takie słowa do Apostołów kieruje dziś Jezus. O jaki ogień chodzi Jezusowi? Czy jest to ogień wojen, katastrof, kłótni i wzajemnej walki? Nie! Jezus przychodzi, aby dać człowiekowi ogień Ducha Świętego.

19 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Obchodzimy dziś 19 Niedzielę Zwykłą. W naszej parafii świętujemy odpust ku czci naszego patrona – Świętego Wawrzyńca, diakona. Kierujemy nasz wzrok na postać tego niezwykłego świętego, który żył w III wieku.

18 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 18 Niedziela Zwykła. Każdy człowiek stawia pytanie co ma robić, aby osiągnąć życie wieczne. Często stawiamy je w kontekście dóbr materialnych jakie posiadamy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii tłumaczy, że dzielenie się dobrami materialnymi i bogactwem wypływa z serca, które jest otwarte dla drugiego człowieka.

17 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

17 Niedziela Zwykła. Dzisiejsza Liturgia Słowa uczy nas wytrwałości na modlitwie. Zarówno Abraham, który negocjuje z Bogiem, aby Ten nie zniszczył Sodomy i Gomory, jak i natrętny przyjaciel z ewangelii są obrazami jakimi powinna cechować się także nasza modlitwa.

16 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś16 Niedziela Zwykła. Wszyscy potrzebujemy czasu na refleksję oraz regenerację ciała i umysłu. Codziennie bowiem pochłania nas mnóstwo spraw, musimy spełniać wiele oczekiwań, niejednokrotnie w stresie i pośpiechu.

15 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś15 Niedziela Zwykła. W Liturgii Słowa słyszymy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Uczy nas ona, że zawsze powinniśmy patrzeć na biedę drugiego człowieka i starać się mu na różny sposób pomóc. Do tego jednak potrzebna jest wyobraźnia miłosierdzia – jak pisał Św. Jan Paweł II.