Pielgrzymka do Warszawy

W dniach 8 i 9 czerwca organizujemy pielgrzymkę do Warszawy. W programie m.in. Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki, nawiedzenie grobu kard. Stefana Wyszyńskiego, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, zwiedzanie Starego Miasta oraz cmentarza na Powązkach. Koszt pielgrzymki 390 zł. Szczegóły w rozwinięciu.

3 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 3 Niedziela Zwykła. Jako członkowie Ludu Bożego gromadzimy się razem, aby słuchać Słowa Bożego i posilać się Chlebem życia. Niestety, pomiędzy wyznawcami Chrystusa wciąż nie ma pełnej jedności. Ciągle doświadczamy bólu podziału, chociaż Pismo Święte jako Boża księga chrześcijaństwa została dana nam wszystkim.

Święto Chrztu Pańskiego – Ogłoszenia i Intencje

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego świętujemy fakt Jezusowego chrztu w wodach Jordanu. Oba wydarzenia są ze sobą związane, gdyż chrzest był także objawieniem Chrystusa: Syna Boży objawił się publicznie i rozpoczął swoją działalność po okresie ukrytego życia w Nazarecie.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Ogłoszenia i Intencje

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi królów. Pismo Święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym.

Święto Świętej Rodziny – Ogłoszenia i Intencje

Dziś przypada Święto Świętej Rodziny: Maryi, Józefa i Jezusa. Mamy naszą, polską tradycję świętowania Narodzenia Pańskiego w gronie swoich bliskich. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że współczesna rodzina często musi stawiać czoła potężnym zagrożeniom.

IV Niedziela Adwentu – Ogłoszenia i Intencje

W nadchodzących dniach będziemy przeżywać radość Świąt Bożego Narodzenia. Będziemy sobie życzyć spokojnych, pełnym miłości Świąt. Wyraża się w tym nasza tęsknota za pokojem w nas samych, naszych rodzinach, Ojczyźnie i cały świecie.

II Niedziela Adwentu – Ogłoszenia i Intencje

Dzisiejsza Liturgia Słowa napełnia nas ufnością i kieruje wzrok ku przyszłości. Liturgia Eucharystyczna jest objawieniem Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia, radości i pokoju. To światło nadziei w świecie, gdzie ma miejsce tyle katastrof, wojen, dramatów i rozlega się sporo hiobowych wieści.

I Niedziela Adwentu – Ogłoszenia i Intencje

Rozpoczynamy dziś adwentowy czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Syna Bożego. Przygotujcie drogę Panu ­– usłyszymy w dzisiejszej Liturgii Słowa. On przybędzie do nas nie tylko w tajemnicy swego wcielenia, ale także w dniu Paruzji – na końcu czasów.