Wielki Czwartek – Liturgia Słowa

Drodzy parafianie, trudny czas izolacji dotyka nas mocno zwłaszcza teraz, kiedy obchodzimy Triduum Paschalne. W tym czasie Służba Liturgiczna pragnie pomóc nam w odkryciu piękna Słowa Bożego. Dlatego przez całe święta codziennie będziemy zamieszczać czytania mszalne w wykonaniu naszych lektorów z krótkim rozważaniem. Zapraszamy.

I czytanie – Jan Wróbel

Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia daje nam opis spożywania Paschy. Pascha to był ostatni posiłek Izraelitów przed ucieczką z Egiptu. Ten posiłek będzie symboliczny. Od niego rozpocznie się wielka wędrówka z niewoli egipskiej do wolności w Ziemi Obiecanej. Centralnym punktem tego posiłku było spożycie baranka. Krew tego baranka miała chronić Izraelitów przed Aniołem Śmierci.

Ostatnia Wieczerza Jezusa była posiłkiem paschalnym. Z niej rodzi się nasza Eucharystia. Eucharystia też jest przejściem, ale z niewoli grzechu do wolności życia wiecznego. Barankiem dla nas jest Chrystus – nazywamy Go Barankiem Bożym. Natomiast Jego Krew chroni nas przed Aniołem Śmierci, którym jest Szatan.

II czytanie – Filip Ficoń

Drugie czytanie to prawdopodobnie najstarszy opis ustanowienia Eucharystii jaki mamy w Piśmie Świętym. Podaje nam Go Święty Paweł, który przecież fizycznie nie był obecny w Wieczerniku. To pokazuje jak od początku chrześcijaństwa żywa była wiara i dbałość o Eucharystię. Od początku ten sakrament tworzy Kościół, jednoczy wspólnotę, jest w jej centrum. Dbamy i my o przekaz wielkości tego sakramentu dla przyszłych pokoleń.

Ewangelia – Sebastian Wydra

“Czy rozumiecie co wam uczyniłem?” Eucharystia jest tak wielką tajemnicą, że możemy próbować ją zrozumieć jedynie za pomocą obrazów. Jeden z takich obrazów daje nam Święty Jan – obmycie nóg przez Jezusa Apostołom. Miłość często kosztuje i wcale nie jest taka łatwa. Bo nawet dając miłość, mogę się spotkać z oporem – jak Jezus spotkał się z oporem Piotra. Eucharystia, mimo iż jest największym znakiem miłości, bardzo często jest odrzucana.