Wielki Piątek – Liturgia Słowa

W kolejny dzień Triduum Paschalnego trwajmy na modlitwie i rozważajmy Słowo Boże, które Kościół nam podaje. Zachęcamy do wysłuchania.

I czytanie – Dominik Klimas

Pieśń Sługi Jahwe z Księgi Proroka Izajasza to niezwykły przykład jak proroctwo ze Starego Testamentu sprawdza się i wypełnia w Nowym Testamencie. Realizm Proroka Izajasza jest niezwykły, mimo iż pisał to wiele lat przed Chrystusem. Jezus jest obiecanym Zbawicielem świata. Uwierzmy w to, zwłaszcza dziś, wpatrując się w krzyż i czytając/słuchając tego opisu.

II czytanie – Jakub Ficoń

Czy można powiedzieć, że Jezus został wysłuchany przez Ojca skoro poszedł na śmierć na krzyżu. Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że tak. Dlatego, że dzięki temu stał się sprawcą wiecznego zbawienia. Chrystus nie umiera na krzyżu, po to aby zaspokoić gniew swego Ojca. On umiera na krzyżu, aby pokazać że idąc drogą posłuszeństwa Bogu pokonujemy nawet największe zło siłą miłości.

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według Świętego Jana z Katedry Wawelskiej

“Wykonało się” – Jezus po to przyszedł na świat. Dla tej właśnie chwili, aby odkupić świat. Nie przyszedł, aby cierpieć. Przyszedł, aby przez cierpienie pokonać śmierć, grzech i dać tryumf miłości.