Wigilia Paschalna – Liturgia Słowa

Zachęcamy do wysłuchania Liturgii Słowa z Wigilii Paschalnej w wykonaniu lektorów naszej parafii. Niech służy nam jako pomoc w przeżywaniu tego kolejnego świątecznego dnia.

I czytanie – Karol Błasiak

Pierwsze czytanie wraca nas do początku stworzenia świata. Dzieło Boga jest pełne dobra i harmonii. Takie jest zawsze działanie Boga. To człowiek poprzez grzech wprowadza w świat nieład i chaos. Dzieło zbawienia, które dziś świętujemy jest właśnie wielkim powrotem Boga do ładu i harmonii jaki na początku stworzył.

II czytanie – Mateusz Dadak

W Wielki Czwartek słyszeliśmy opis przygotowania do ucieczki Izraelitów w Egipcie. Dziś widzimy najważniejszy etap tej ucieczki. Przejście przez Morze Czerwone i ostateczne pokonanie Egipcjan. Bóg prowadzi z niewoli do wolności, z krainy ucisku do Ziemi Obiecanej.

Przedłużeniem tego czytania jest Kantyk Mojżesza, czyli pieśń pochwalna ku czci Pana. Tym razem w wykonaniu naszego chóru:

III czytanie – Sebastian Motyka

Prorok Izajasz w bardzo plastycznych słowach i obrazach wzywa nas do nawrócenia. Czemu wydajecie pieniądze na to co nie nasyci? – pyta retorycznie. Jesteśmy ciągle wezwani do nawrócenie, do przyjęcia Pana, do uczynienia z Niego podstawy naszego życia.

Epistoła – Łukasz Worek

Święty Paweł pokazuje, że każdy z nas przez chrzest został zanurzony w te wielkie tajemnice wiary jak męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Starajmy się dziś, kiedy odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, z całą świadomością prosić, abym zawsze był chrześcijaninem. Obym potrafił wyznawać wiarę w Boga i nigdy jej nie porzucił.

Ewangelia – Filip Hutyra

Ewangelia bardzo plastycznie pokazuje jak w obliczu zmartwychwstania świadkowie reagują raz lękiem, bojaźnią a raz radością. Zmartwychwstanie to coś co przekracza nasze umysły, dlatego reakcje mogą być tak różne. Ważne żebyśmy potrafili upaść Zmartwychwstałemu do nóg i tak  prosić Go o miłosierdzie dla nas.