17 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Świętujemy dziś 17 Niedzielę Zwykłą. Jezus dokonuje dziś cudu rozmnożenia chleba. Dba o pokarm doczesny, aby każdy mógł się nasycić, aby każdy mógł godnie żyć. Jednak chleb, który rozdaje dziś Jezus jest symbolem chleba wiecznego, którym jest Jego Ciało.

15 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

15 Niedziela Zwykła. Gromadzimy się na Świętej Liturgii w kolejną niedzielę w ciągu roku. Poprzez katechezę, lata formacji i świadectwo naszych najbliższych uczymy się podstaw naszej wiary. Oprócz wiedzy konieczne jest także życie wiarą na co dzień. Praktykowanie jej każdego dnia.

11 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś przypada 11 Niedziela Zwykła. Pan Jezus w czasie swojego nauczania niejednokrotnie używał przykładów ze świata przyrody. Dziś usłyszeliśmy przypowieść o ziarnku gorczycy, które mimo iż najmniejsze ze wszystkich nasion, potrafi wydawać wspaniałe i potężne owoce.

10 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 10 Niedziela Zwykła. Ludzi wierzących w Chrystusie cechuje między innymi duchowe pokrewieństwo, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką. Jesteśmy zatem jedną wielką rodziną, mamy świadomość bycia braćmi i siostrami w wierze.

9 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 9 Niedziela Zwykła. W myśl prawodawstwa cywilnego, kierującego się względami ekonomicznymi, niedziela bywa traktowana jako ostatni dzień tygodnia. Takie rozumowanie jest jednak sprzeczne z naturą Dnia Pańskiego.