Wniebowstąpienie Pańskie – Ogłoszenia i Intencje

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego gromadzimy się w naszej wspólnocie parafialnej, aby poprzez widzialne znaki sakramentalne celebrować Wielką Tajemnicę naszej wiary jaką jest nasze Odkupienia, które dokonuje się poprzez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana.

Niedziela Dobrego Pasterza – Ogłoszenia i Intencje

Niedziela Dobrego Pasterza – tak określana jest 4 Niedziela Wielkanocna. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się za kapłanów, wszystkie osoby duchowne, aby wiernie trwały przy Chrystusie i od niego czerpały inspiracje do swojego życia.

Zmartwychwstanie Pańskie – Ogłoszenia i Intencje

Niedziela Zmartwychwstania stanowi szczyt całego roku liturgicznego. W tym dniu zbiegają się wszystkie wydarzenia zbawcze. Sprawy boskie łączą się ze sprawami ludzkimi. Nasz Pan Zmartwychwstały obwiesza zwycięstwo dobra nad złem, świętości na grzechem, życia nad śmiercią.

Niedziela Palmowa – Ogłoszenia i Intencje

Niedziela Palmowa to tradycyjna pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Wchodzimy w czas Wielkiego Tygodnia, kiedy będziemy przeżywali w liturgii najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. To szczytowy moment ukazujący bezgraniczną miłość Boga do człowieka.