11 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś przypada 11 Niedziela Zwykła. Pan Jezus w czasie swojego nauczania niejednokrotnie używał przykładów ze świata przyrody. Dziś usłyszeliśmy przypowieść o ziarnku gorczycy, które mimo iż najmniejsze ze wszystkich nasion, potrafi wydawać wspaniałe i potężne owoce.

10 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 10 Niedziela Zwykła. Ludzi wierzących w Chrystusie cechuje między innymi duchowe pokrewieństwo, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką. Jesteśmy zatem jedną wielką rodziną, mamy świadomość bycia braćmi i siostrami w wierze.

9 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 9 Niedziela Zwykła. W myśl prawodawstwa cywilnego, kierującego się względami ekonomicznymi, niedziela bywa traktowana jako ostatni dzień tygodnia. Takie rozumowanie jest jednak sprzeczne z naturą Dnia Pańskiego.

Wniebowstąpienie Pańskie – Ogłoszenia i Intencje

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego gromadzimy się w naszej wspólnocie parafialnej, aby poprzez widzialne znaki sakramentalne celebrować Wielką Tajemnicę naszej wiary jaką jest nasze Odkupienia, które dokonuje się poprzez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana.

Niedziela Dobrego Pasterza – Ogłoszenia i Intencje

Niedziela Dobrego Pasterza – tak określana jest 4 Niedziela Wielkanocna. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się za kapłanów, wszystkie osoby duchowne, aby wiernie trwały przy Chrystusie i od niego czerpały inspiracje do swojego życia.