18 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 18 Niedziela Zwykła. „Wy dajcie im jeść” – takie polecenie w dzisiejszej ewangelii od Jezusa usłyszeli Apostołowie. Mieli nakarmić wielki tłum mając zaledwie 5 chlebów i 2 ryby. To co po ludzku wydawało się niemożliwe dzięki Bożej interwencji stało się faktem.

16 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 16 Niedziela Zwykła. W Ewangelii Pan Jezus opowiada przypowieść o chwaście. Bóg jest sprawcą dobra. Wszystko co czyni jest dobre. Człowiek jednak w swojej wolności może sprzeciwić się Bogu i iść w stronę zła.

14 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 14 Niedziela Zwykła. W naszej parafii obchodzimy uroczystości jubileuszowe związane z 351. rocznicą darowania obrazu Matki Bożej Kazimierzowskiej do Rajczy przez króla Jana Kazimierza oraz 3. rocznicę koronacji obrazu.

13 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

13 Niedziela Zwykła. Każda Eucharystia to spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym. Przychodzi On do naszych serc. Ostatnie wydarzenia (Boże Ciało, I Komunia Święta i Biały Tydzień) przypomniały nam o Jego obecności wśród nas.

12 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 12 Niedziela Zwykła. Radujemy się dziś w parafii dwoma uroczystościami – I Komunią Świętą oraz Mszą Prymicyjną ks. Piotra Bułki. Idealnie te uroczystości wpisują się w niedawno zakończoną Oktawę Bożego Ciała. Uczestnictwo w Eucharystii zawsze jest formą wyznania wiary.

Montaż poetyco-muzyczny o Janie Pawle II

Grupa Teatralna “EFFATHA” we współpracy z Parafią w Rajczy, CKiS w Rajczy, młodzieżą, mieszkańcami Gminy Rajcza, zapraszają na montaż poetycko – muzyczny w hołdzie Janowi Pawłowi II w podziękowaniu za pontyfikat i dar życia Wielkiego Polaka powstały w warunkach pandemii.

11 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

11 Niedziela Zwykła. Pytania o sens ludzkiego istnienia zawsze były żywe i budziły wiele dyskusji. Współczesny świat próbuje dać na nie swoją odpowiedź. Ale Pan Bóg, znając nasze pragnienia, wiedząc o naszych zmaganiach i podejmowanych wysiłkach, przedstawia nam swoją zbawczą ofertę.

Informacja o realizowanym projekcie

Drodzy Parafianie, Parafia Rzymskokatolicka w Rajczy przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pod nazwą: „Wspólnie w Harmonii Przyrody, Ciała i Duszy”.