Niedziela Zmartwychwstania – Ogłoszenia i Intencje

Niedziela Zmartwychwstania stanowi szczyt całego roku liturgicznego. W tym dniu zbiegają się wszystkie wydarzenia zbawcze. Sprawy boskie łączą się ze sprawami ludzkimi. Nasz Pan Zmartwychwstały obwiesza zwycięstwo dobra nad złem, świętości na grzechem, życia nad śmiercią.

Modlitwa poświęcenia pokarmów w domu

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku. Zastąpi ona tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów przez kapłanów.

Rozważanie na Wielki Piątek

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian – A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata…