9 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Dziś 9 Niedziela Zwykła. W myśl prawodawstwa cywilnego, kierującego się względami ekonomicznymi, niedziela bywa traktowana jako ostatni dzień tygodnia. Takie rozumowanie jest jednak sprzeczne z naturą Dnia Pańskiego.

Wniebowstąpienie Pańskie – Ogłoszenia i Intencje

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego gromadzimy się w naszej wspólnocie parafialnej, aby poprzez widzialne znaki sakramentalne celebrować Wielką Tajemnicę naszej wiary jaką jest nasze Odkupienia, które dokonuje się poprzez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana.

Niedziela Dobrego Pasterza – Ogłoszenia i Intencje

Niedziela Dobrego Pasterza – tak określana jest 4 Niedziela Wielkanocna. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się za kapłanów, wszystkie osoby duchowne, aby wiernie trwały przy Chrystusie i od niego czerpały inspiracje do swojego życia.

Zmartwychwstanie Pańskie – Ogłoszenia i Intencje

Niedziela Zmartwychwstania stanowi szczyt całego roku liturgicznego. W tym dniu zbiegają się wszystkie wydarzenia zbawcze. Sprawy boskie łączą się ze sprawami ludzkimi. Nasz Pan Zmartwychwstały obwiesza zwycięstwo dobra nad złem, świętości na grzechem, życia nad śmiercią.