Niedziela Palmowa – Ogłoszenia i Intencje

Niedziela Palmowa to tradycyjna pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Wchodzimy w czas Wielkiego Tygodnia, kiedy będziemy przeżywali w liturgii najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. To szczytowy moment ukazujący bezgraniczną miłość Boga do człowieka.

5 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia i Intencje

Przeżywamy dziś 5 Niedzielę Zwykłą. W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje nam jak w natłoku spraw znaleźć czas i udać się przed oblicze Boga. Czas Eucharystii to właśnie czas kiedy jesteśmy bezpośrednio przed obliczem miłosiernego Pana.