Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Parafia pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca Diakona i Męczennika i Świętego Kazimierza w Rajczy otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na projekt pt. “Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku wikarówki przy plebanii, w którym prowadzona jest działalność charytatywno-opiekuńcza”, wysokość dotacji wynosi 50 000 zł. Kościół parafialny w Rajczy od 16 listopada 1996 r. ma status Sanktuarium Lokalnego, co wiąże się z uznaniem za cudowny Obrazu Matki Bożej Kazimierzowskiej. Sam Kościół w Rajczy spełnia nie tylko funkcje sakralne, ale również turystyczne i społeczne. Na jego Terenia realizowane są liczne działania kulturalne t. organizacja uroczystości patriotycznych, wydarzeń kulturalnych (koncerty z cyklu “Na drodze do niepodległości Górnego Śląska”) oraz koncertów organowych. Na terenie Parafii działa Zespół Charytatywny, który realizuje liczne działania z zakresu wsparcia osób szczególnie potrzebujących pomocy zarówno materialnej jak i społecznej. Powołane do Zespołu osoby świeckie, podejmują się wspierać w sposób stały i zorganizowany zadania związane z charytatywną misją Kościoła. Główne zadanie Zespołu to świadczenie dobra na rzecz wspólnoty parafialnej poprzez modlitwę i odpowiednie działania. Pomocą na Terenia Parafii Rajcza objęte są przede wszystkim osoby chore oraz samotne, najbardziej potrzebujące oraz nie radzące sobie w codziennym życiu. Szczególną troską obejmuje się chorych oraz pensjonariuszy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Rajczy.