19 MARCA 2023 r. – OGŁOSZENIA 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Aby jednak uciąć sobie dobrą pogawędkę, trzeba być koniecznie dobrym człowiekiem, […] trzeba znać przyjaźń, honor i bezgraniczną czułość, a przede wszystkim trzeba być otwarcie i oburzająco ludzkim” – pisał Chesterton.

To spotkanie mogło ograniczyć się do kilku zdań i wypicia kubka wody. Jezus prowadzi jednak dłuższą rozmowę, prowokując Samarytankę do zwierzeń. Kiedy dotyka spraw duchowych, kobieta dostrzega w Nim Mesjasza.

Reporterowi Edwardowi Miszczakowi zdarza się czasem nie dokończyć czytanej książki, ale nigdy nie zabrakło mu czasu na dokończenie rozmowy. Najciekawsze rzeczy są w umysłach ludzi. Trzeba je tylko umieć wydobyć.

Kalendarz Liturgiczny:

  • Po Mszy Świętej pod chórem można zaopatrzyć się w Paschaliki i Baranki, małe Paschaliki w cenie 15 zł a duże po 27 zł a Baranki małe po 10 zł a duże 20 zł. Dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za trud rozprowadzania paschalików. Środki i ofiary z tego tytułu będą w całości przeznaczone na potrzeby naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
  • Zapraszamy na Gorzkie Żale na godzinę 17.30, Msza Święta wieczorna będzie już bez kazania.
  • Jutro 20.03. Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP, przeniesiona jest z 19 marca.
  • W środę zapraszamy na Mszę Świętą wieczorną a po niej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań.
  • Zapraszamy na Drogi Krzyżowe w piątek na godzinę 17.30 i po Mszy Świętej Wieczornej.

W sobotę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Msze Święte o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00 a w Kaplicach: w Rajczy Dolnej o godz. 8.00, w Rycerce Dolnej o 9.30. Składka w tym dniu przeznaczona jest na Dom Matki i Dziecka w Bielsku – Białej. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia. W tym dniu podejmujemy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Każdego dnia osoby, które przystąpiły do duchowej adopcji dzieci poczętych odmawiają jedną dziesiątkę różańca oraz modlitwę znajdującą się w Gazecie Parafialnej i znajduje się pod chórem na stoliku.

Prasa:

  1. W „Gościu Niedzielnym” warto przeczytać o problemie samotności w naszych czasach oraz o prawdzie na temat Jana Pawła II.
  2. W „Niedzieli” można przeczytać o Niemieckim Obozie Koncentracyjnym w Dachau – tam zginął nasz rodak, Sługa Boży ks. Franciszek Bryja.
  3. Z „Małego Gościa” dowiemy się „Po co woda Świecona?” lub jak zrobić własny koszyk na świecenie pokarmów.
  4. W Gazecie Parafialnej mamy obszerne sprawozdanie z Rekolekcji w naszej Parafii oraz co to jest Duchowa Adopcja?

INTENCJE MSZALNE
20.03-26.03.2023

20.03 PONIEDZIAŁEK

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
6.30- za zm. Józefę Małysz z mężem Tadeuszem.
7.00 – za zm. Józefa Hutyrę z bratem Mieczysławem, rodzicami Rudolfem i Anną.
18.00 – w int. wszystkich Ojców, mężów i mężczyzn z ok. Uroczystości Św. Józefa o Bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Kazimierzowskiej i Świętego Józefa a dla zmarłych o chwałę Nieba.

21.03 WTOREK
6.30 – o zdrowie i Bł. Boże dla Józefa i dla rodziny.
7.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Marii i Jana Czanieckich i rodziny.
18.00 – za zm. Józefa Juraszek z rodzicami i braćmi Stanisławem i Michałem.

22.03 ŚRODA
6.30 – za zm. Mariannę i Michała Dziergas.
7.00 – za zm. Tadeusza Wolny w 1 r.śm.
18.00 – w int. Pracowników,,SKI PARK” -u i ich rodzin z prośbą o Bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Kazimierzowskiej.

23.03 CZWARTEK
6.30 – za zm. Zofię i Alojzego Grabowskich z synem Piotrem.
7.00 – Za zm. Julię i Ignacego Krzepina z zięciami Edwardem, Władysławem i
wnukiem Mariuszem.
18.00 – Za zm. Franciszka Salachnę w r. śm. z żoną Marią i córką Jadwigą. – za zm. Eugeniusza Ciepły z żoną Marią.
RAJCZA DOLNA
17.00 – za zm. Antoninę Robak – z Róży Kobiet Zelatorki Langer.
RYCERKA DOLNA
17.00 – za zm. Annę Pryszcz w 1 r. sm.
24.03 PIĄTEK
6.30 – za zm. Wojciecha Salachnę z żoną Franciszką, synem Stanisławem icórką Jadwigą.
7.00-za zm. Zofię Pawlus.
18.00-za zm. Józefa Lach z żoną Jadwigą, rodzicami i zięciem Bronisławem.

Rajcza Dolna

17.00-za zm. Bogusława Ciapała – z Róży Kobiet Zelatorki Langer.
RYCERKA DOLNA
17.00- za zm. Elżbietę Kurowską.

25.03 SOBOTA
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Pokoju o pokój na świecie i Ukrainie – od Róży Kobiet Zelatorki Aleksandry.
9.00- za zm. Annę Kurowską w r. śm. z rodzicami.
11.00- za zm. Annę Pryszcz z siostrą Heleną i rodzicami.
18.00 – za zm. Wiktorię i Rudolfa Kurowskich z rodzicami i rodzeństwem, córkami Marią, Zofią i Anną z mężami. Synami Tadeuszem, Władysławem i Józefem.
RAJCZA DOLNA
8.00 – za zm. Danutę i Tadeusza Zając.
RYCERKA DOLNA
9.30 -w int. rodziny Pydych o umocnienie wiary i Bł. Boże.

26.03 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 – za zm. Józefa Porwisz, rodziców Elżbietę i Franciszka, brata Jana, siostry Józefę, Annę, Stanisławę i Marię oraz szwagrów.
9.00 – za zm. Rudolfa Ormaniec z wnukiem Markiem, Franciszka Bryś z żoną
Wiktorią, zmarłych z rodziny.
11.00- za zm. Sylwestra Dróżdż w 2 r. sm.
18.00 – za zm. Ludwika Sznajdrowicza.
RAJCZA DOLNA
8.00- w intencji wszystkich ofiarodawców i fundatorów, składających ofiarę na potrzeby naszego Sanktuarium oraz w intencji wszystkich Parafian, dla żyjących o Bł. Boże i potrzebne łaski oraz opiekę MB
Kazimierzowskiej a dla zmarłych o chwałę Nieba.
RYCERKA DOLNA
9.30 – o Boże Bł. I opiekę Matki Bożej Kazimierzowskiej dla Helenki w 9 r.
urodzin.
NICKULINA
11.00- za zm. Marię i Józefa Lach w 2 r. sm.
SANATORIUM
15.00-..