Wystrój Szopek na Boże Narodzenie w Parafii Rajcza

Poniżej wystrój szopki w Kościele Parafialnym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej wystrój szopki w Kaplicy na Rajczy Dolnej:

 

 

 

 

 

 

Poniżej wystrój szopki w Kaplicy w Rycerce Dolnej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej wystrój szopki w Kaplicy na Nickulinie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy tym, którzy wykonali tego-roczne szopki i dekoracje.

“Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.”