Wyjazd do Hałcnowa

17 października organizowany jest wyjazd autokarowy do Hałcnowa na katechezę jednego z najlepszych Polskich kaznodziejów ks. Piotra Pawlukiewicza.

Temat katechezy: “Wierzę, że stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”. Wyjazd z parkingu przed kościołem w Rajczy o godzinie 16.30. Zapisy i wpłaty w wysokości 12 zł przyjmuje Pan Kościelny.

Bazylika w Hałcnowie organizuje co miesiąc katechezę dla dorosłych. Tegoroczny cykl oparty jest na wyjaśnianiu kolejnych artykułów z chrześcijańskiego wyznania wiary. Co miesiąc też inny teolog, duszpasterz, kaznodzieja podejmuje kolejny temat.

Ks. Piotr Pawlukiewicz to duchowny, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, prałat, kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, autor książek o tematyce religijnej.