Wspomnienia z pielgrzymki autokarowej do Częstochowy

           W czwartek 4 listopada 2021 roku mieliśmy okazję być w duchowej stolicy Polski. Miesiąc listopad, a zwłaszcza dni tuż po Uroczystości Wszystkich Świętych są najlepsza okazją, by w ciszy bez tłumów pomodlić się oraz zwiedzić kilka miejsc z przewodnikiem jasnogórskim. Z Rajczy odjechaliśmy o godz. 7.30. Do Częstochowy przybyliśmy na godzinę 10.30. O 11.00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej. Po Mszy świętej i zasłonięciu obrazu zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem jasnogórskim skarbiec, bastion św. Rocha oraz bazylikę. Dodatkowo w czasie wolnym można było wejść do podziemi pod kaplicą cudownego Obrazu, gdzie spoczywają bracia i ojcowie paulini.

Jasnogórski Skarbiec to najstarsza część ekspozycji muzealnej na Jasnej Górze. Można tam podziwiać bogactwo i urodę najcenniejszych wotów – darów składanych w ciągu minionych wieków Matce Bożej Jasnogórskiej. Są to: wyroby złotnicze, jubilerskie i tkackie, sprzęt liturgiczny jak: naczynia i szaty liturgiczne, lichtarze, biżuteria z kości słoniowej, masy perłowej, wota papieży, kardynałów i wiernych z różnych krajów świata oraz wota polskich królów, szlachty oraz bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych.

Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy to Bastion św. Rocha, który stanowił część składową twierdzy jasnogórskiej, wzniesionej w latach 1624-1639., a rozbudowanej po roku 1674. W czasie prac konserwatorskich odsłonięto oryginalne mury pamiętające oblężenie Jasnej Góry w czasie „potopu szwedzkiego” w 1655 r. Na zewnątrz bastionu jest wystawa ukazująca historię NSZZ „Solidarność” oraz pamiątki ukazujące walki żołnierza polskiego w czasie II wojny światowej oraz pamiątki po ofiarach katastrofy smoleńskiej.

Będąc na Jasnej Górze nie wolno zapomnieć o najważniejszym miejscu: Bazylice Jasnogórskiej i kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Historia Kaplicy Matki Boskiej rozpoczęła się w latach 1367-1372, kiedy to piastowski książę Władysław Opolczyk, za zgodą władz kościelnych, sprowadził mnichów z Węgier z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (paulinów). Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej znajduje się w tym samym miejscu od początku. Od XIV wieku do dziś mimo różnych zawieruch historycznych Matka Boża na Jasnej Górze króluje, a wierni doświadczają cudów (uzdrowień fizycznych i duchowych – licznych nawróceń), czego wyrazem są liczne wota umieszczone w kaplicy cudownego Obrazu. Nic dziwnego w tym, że Jasna Góra została uznana za duchową stolicę Polski.

Po obiedzie mieliśmy czas wolny, a następnie pielgrzymi mogli uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym o godz. 16.00. Z Częstochowy odjechaliśmy o 17.00. W drodze powrotnej pielgrzymi obejrzeli kilka odcinków filmu o św. Janie Pawle II „Pielgrzym miłości”.