W solidarności z prześladowanymi chrześcijanami

Ks. Robert Kasprowskunnamedi szef bielsko-żywieckiego Caritasu postanowił zorganizować akcję koszulka – znak solidarności z prześladowanymi chrześcijanami. Pojawiła się ta akcja w Rajczy jako jednej z pierwszych Parafii w diecezji. Od końca września bieżącego roku w naszej parafii  rozpoczęła się przygoda z koszulkami,  które nabyła przede wszystkim młodzież gimnazjalna oraz oazowa,  parafii. Już w pierwszy piątek października pościliśmy w wyżej wymienionej intencji.  W szkole znakiem zewnętrznym były koszulki z arabską  literą N (tzn. nassera nazarejczyk – chrześcijanin która, znaczone są domy prześladowanych chrześcijan min w Iraku) lub odświętne ubranie przez osoby które nie zdążyły zak20141003_133924upić koszulki bądź brakowało ich w odpowiednim rozmiarze. Tego samego dnia wieczorem w sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej w modlitwie  różańca polecaliśmy prześladowanych za Chrystusa, prosząc dla nich o siły i odwagą w  czas próby, i za prześladowców o opamiętanie i nawrócenie. Młodzież oazowa, dzieci, dorośli w tych właśnie koszulkach ustawili się wokół ołtarza w żywy różaniec i każdy odmówił jedną zdrowaśkę, a pośrodku nich wystawiony był najświętszy Sakrament. Oaza z naszej parafii w niedzielę  9  listopada  na znak solidarności  z  chrześcijanami  w Syrii przyszła w koszulkach na Mszę Świętą o 10.30. By dać świadectwo ludziom, którzy jeszcze nie zdążyli się w naszą akcję zaangażować,  aby zwrócić uwagę na los chrześcijan prześladowanych na całym świecie. W ramach akcji adwentowej „ Zaloguj się do prawdziwego życia” zwracając uwagę na realne problemy świata. W każdy piątek adwentu będziemy się modlić i pościć w intencji prześladowanych chrześcijan i o odwagą przyznawania się do Jezusa dla nas. Wyrazem zewnętrznym tego będą koszulki, lub odświętne ubranie. By przypomnieć w adwencie o świadomym  przeżywaniu swojej wiary na co dzień  i prostowaniu ścieżek życia a dla Chrystusa przychodzącego  do nas w drugim człowieku.Już dziś zapraszamy Ciebie do współpracy, jeśli nie masz koszulki i nie masz możliwości jej nabycia – to nic zawsze możesz ubrać strój odświętny 🙂