UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2022

Dzisiaj mieliśmy okazję przeżywać uroczystość Objawienia Pańskiego, której celem jest uczczenie objawienia się Boga całemu światu. Podążaliśmy śladem trzech Mędrców ze Wschodu, którzy udali się do Betlejem aby oddać pokłon Jezusowi Chrystusowi.

Wydaje nam się, że tym co ich prowadzi jest gwiazda, lecz jest jest to także mądrość, dzięki której są coraz bliżej Boga, aż wreszcie Go spotykają. Podobnie jest również z nami, dzięki rozumowi i mądrości możemy odkryć wielkość i niezwykłość Boga jako Stwórcy i Wszechmocnego Ojca. Dlatego dostrzegamy również, że tym co prowadzi Mędrców jest Słowo Boże.

To właśnie codzienna styczność ze Słowem Bożym jest tym, co naprawdę objawia nam Boga. On sam zaczyna ukazywać nam kim jest, dzięki czemu nieustannie możemy korygować nasz obraz Boga oraz umacniać się w wierze. Dlatego też pracujmy nad sobą codziennie, włączając w to modlitwę, rozmowę z Bogiem, czytanie Pisma Świętego oraz ascezę, która pomoże nam składać dary małemu Jezusowi każdego dnia.

Te elementy pomogą nam dotrzeć do Betlejem, byśmy mogli spotkać w stajence prawdziwego i jedynego Boga.

“I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.” Iz 60:3-4

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się i przygotowali tak piękną Mszę Świętą w uroczystość Objawienia Pańskiego 2022.