Uroczystość 11 Listopada

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości, dzień w którym w sposób szczególny celebrujemy przywiązanie do naszej ojczyzny i radujemy się z życia w wolnym, niepodległym kraju. Nasze świętowanie tego szczególnego dnia rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach legionistów oraz mogile Czanieckich. O godz. 9.00 w Kościele Parafialnym w Rajczy odprawiona zastała uroczysta Msza Święta, po której odbył się zachwycający Koncert Pieśni Patriotycznych i Religijnych w wykonaniu Chóru Parafialnego „Laurentius”.

Obchody Święta Niepodległości były kolejnym etapem realizowanego przez Parafię w Rajczy projektu „Rajcza przez wieki”. W ramach tegoż projektu wydana została również książka „Rajcza. Szkice i wypisy z dziejów. Dzisiaj mieliśmy okazję po raz pierwszy zapoznać się z tą publikacją oraz spotkać się z jej autorami, Państwem Jolantą i Andrzejem Ryłko.

Warto również przypomnieć słowa Jana Pawła II, abyśmy nigdy nie, zapominali o trzech najważniejszych wartościach dla każdego Polaka, są nimi bowiem: Bóg Honor i Ojczyzna.

“Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka, historii. Państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa i jeśli pozwala Narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, właściwą mu tożsamość. To pociąga za sobą między innym stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju w zakresie kultury, ekonomii i innych dziedzin życia społecznej wspólnoty. Suwerenność państwa jest głęboko związana z jego zdolnością promowania wolności narodu, czyli stwarzania warunków, które mu pozwolą wyrazić całą swoją własną tożsamość historyczną i kulturalną, to znaczy pozwolą mu być suwerennym poprzez Państwo.(…) naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć!(…) O Matko! Pomóż nam przejść z Ewangelią w sercu poprzez nasze trudne ,dziś. W tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Chrystusa.”

Cała fotorelacja z tej uroczystości znajduję się pod tymi linkami:

https://drive.google.com/drive/folders/1SWzQHND8xX0jxMddbUI96qTHC9Vlkupd

https://www.youtube.com/channel/UCyZ6lTkJqdbx3oMJkUEoQnw