Święta Bożego Narodzenia

A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI

Na Nowy Rok, serdeczne życzenia dla wszystkich parafian. Wiary, nadziei, miłości, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Ślą kapłani pracujący w naszej parafii.