SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2022

W ubiegłą sobotę (14.05.2022) kandydaci przyjęli sakrament bierzmowania w naszym Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej. Przez pomoc świadków w postaci nałożenia rąk oraz poprzez namaszczenie krzyżmem przez biskupa Romana Pindla, bierzmowani wspólnie prosili o dary Ducha Świętego i w rezultacie stali się pełnoprawnymi, odpowiedzialnymi członkami Kościoła Katolickiego. Bierzmowani dopełnili tym samym sakrament Chrztu Świętego oraz zostali obdarzeni Duchem Świętym.

Pragniemy pogratulować wszystkim bierzmowanym i objąć ich modlitwą, aby wzrastali ku dojrzałości chrześcijańskiej w Duchu Świętym.