3 maja

 

Przysięgałem Bogu i żałować tego nie będę. Konstytucja uchwalona.”

 Stanisław August Poniatowski.

 

Lekcję historii, jaką prOLYMPUS DIGITAL CAMERAzedstawiła nam grupa EFFATHA oraz uczniowie Zespołu Szkół w Rajczy w dniu 3 Maja obfitowała w najważniejsze fakty historyczne tamtego burzliwego Sejmu Czteroletniego, który przyniósł projekt konstytucji i doprowadził do jej uchwalenia i podpisania przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młodzi aktorzy wcielili się w role twórców tego ważnego aktu: Małachowski, Potocki, Kołłątaj, Naruszewicz, Konarski i król Stanisław August Poniatowski.

W czasie artystycznego majowego widowiska przypomniano tradycyjne tańce polskie: dynamicznego mazura, dostojnego poloneza i barwnego krakowiaka a dworski menuet wprowadził nas w cudowny czas XVIII wiecznego dworu. Obchodom Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja towarzyszyła niezwykła oprawa  muzyczna,  bowiem można było się wsłuchać w treść pieśni oOjczyźnie w wykonaniu Anny Cieśli, mieszkanki Rycerki Górnej.  Widzowie w zachwycie i z gromkimi brawami podziwiali solowe wykonanie tych utworów.

 

 

W czasy króla Augusta Poniatowskiego  przeniósł widzów także fragment „Fircyka w zalotach” Franciszka Zabłockiego, , aktorzy przybliżyli obyczaje szlacheckie i tę sprytną intrygę  przedstawili w sposób perfekcyjny, Komiczne i satyryczne sceny bawiły publiczność.. Całości towarzyszyła bogata oprawa sceniczna, niezwykłe stroje i dekoracje oddawały atmosferę minionych czasów.

Składamy podziękowanie Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego widowiska   krawcowym, Pani Steni Ochał oraz Pani Teresie Tync , Pani Małgorzacie Kucharskiej, za choreografie i układy taneczne, Pani Natalii Banaś i zespołowi  regionalnemu ze Zwardonia.