Program wizytacji kanonicznej J.E. ks. bpa Romana Pindla

W naszej parafii w dniach 30 listopada oraz 2 grudnia odbędzie się wizytacja kanoniczna biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Są to odwiedziny duszpasterskie naszego ordynariusza w czasie których spotka się z parafianami i kapłanami. Będzie poruszał wiele spraw i problemów duszpasterskich.

W niedzielę będzie głosił na Mszach Świętych Słowo Boże, a w piątek udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. W rozwinięciu pełen plan wizytacji.

Piątek 30 listopada
9.00 – Spotkanie z nauczycielami i dziećmi ze Szkoły Podstawowej z Rajczy i Rycerki Dolnej.
10.30 – Odwiedziny w Ośrodku PZOL Rajcza.
12.00 – Obiad z rodzicami kleryków, kapłanów i sióstr zakonnych.
13.00 – Odwiedziny rodziny wielodzietnej.
16.00 – Spotkanie z Grupami dzieci i młodzieży: Ministrantami, Lektorami, Oazą Dzieci Bożych, Oazą Młodzieżową, Młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.
17.00 – Kanoniczne Przywitanie. Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Niedziela 2 grudnia
7.00 – Msza święta – po ogłoszeniach słowo Księdza Biskupa i modlitwa za zmarłych (około 7.40).
9.00 – Msza św. i kazanie – Ksiądz Biskup. Po ogłoszeniach słowo Księdza Biskupa do małżonków, którzy nie mają już dzieci w wieku szkolnym.
Po Mszy św. – Spotkanie z Różami Różańcowymi, Oazą Rodzin, Kręgiem Biblijnym, Zespołem Charytatywnym, Chórem Parafialnym „Laurentius”.
10.30 – Msza św. – po Ewangelii słowo księdza Biskupa i obrzęd błogosławieństwa rodzinnego. Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia).