Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Caritas w naszej parafii

Nasza parafia przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) przy współpracy CARITAS. Pomoc skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza: 

1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

– 1 320,00 zł w przypadku  na osobę w rodzinie. 

Aby otrzymać pomoc żywnościową  należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  ( GOPS) w Rajczy w celu zakwalifikowania  się do programu od poniedziałku 30 stycznia.  

Odbiór żywności będzie się odbywał w biurze Parafialnego zespołu CARITAS w Rajczy po zakończeniu kwalifikacji i dopełnieniu wszystkich formalności.                                                                                                             

Prosimy o przekazanie tej informacji najbardziej potrzebującym.