Plan wizyty duszpasterskiej 2019

Poniżej publikujemy plan tegorocznej wizyty duszpasterskiej w naszej parafii.

Wizyta Duszpasterska 2019
Plan

Data Godz. Trasa Ksiądz
07.01 8:00 Rajcza Martyny od rodz. Maślanka 131b do rodz. Golec 138 Ks. Michał
07.01 13:00 Rycerka Dolna od rodz. Bednarz 151 do rodz. Śpiewak 111a Ks. Andrzej
08.01 8:00 Ujsoły ul. Kołodzieja, Spacerowa, Królów Ks. Ryszard
08.01 8:00 Rycerka Dolna od rodz. Rogaliński 147b do rodz. Ryłko 94a Ks. Andrzej
09.01 8:00 Ujsoły, ul. Ks. Prał. Piotrowskiego i Rajcza ul. Ujsolska do Stacji Benzynowej Ks. Ryszard
09.01 8:00 Rajcza Liszki od rodz. Piątek 300b do rodz. Motyka 318b Ks. Marcin
10.01 8:00 Rajcza, ul. Polna od rodz. Kurowskich 16 Ks. Ryszard
10.01 8:00 Rajcza Kuchejdy od rodz. Szczotka 354 do rodz. Kotela 344 Ks. Marcin
10.01 8:00 Rajcza Tomusie od rodz. Urbański 177b do rodz. Mizia 198 Ks. Michał
11.01 14:00 Rajcza Domy za Torami od rodz. Romański 202 do rodz. Szczotka Ks. Michał
11.01 14:00 Rycerka Dolna Kamieńce od rodz. Łoboziak 30 do rodz. Piela 85 Ks. Andzej
12.01 8:00 Rajcza Janoty od rodz. Mizia 498 do rodz. Piec 539 Ks. Ryszard
12.01 8:00 Rajcza Kuchejdy od rodz. Salamon 343a do rodz. Rybarskich 317 Ks. Marcin
12.01 8:00 Rycerka Dolna od rodz. Haręża 91 do rodz. Sury Ks. Andrzej
14.01 8:00 Rajcza Zyłonie od rodz. Dziergas 221 do rodz. Wizner 209b Ks. Michał
14.01 8:00 Rajcza Janoty od rodz. Dąbrowski 545 do rodz. Kostka 534 Ks. Ryszard
14.01 13:00 Rycerka Dolna od rodz. Kąkol 45 do rodz. Oleś 16a Ks. Andrzej
15.01 8:00 Rajcza Janoty od rodz. Kurowski 517b do rodz. Malczewski 516b Ks. Ryszard
15.01 8:00 Rycerka Dolna od Soli do rodz. Nowak 280 i Stacja Ks. Andrzej
16.01 8:00 Rajcza ul. Górska rozpoczęcie od strony restauracji Parkowej do rodz. Stypa (Górska 30) Ks. Ryszard
16.01 8:00 Rajcza od rodzin w Szkole, ul. Wspólna do rodz. Gębala Ks. Marcin
17.01 8:00 Rajcza ul. Ujsolska od Sanatorium do rodz. Dratnal i Kocoń 1c Ks. Ryszard
17.01 8:00 Rajcza od rodz. Gogler 495c, Osiedle Kazimierzowskie Ks. Marcin
18.01 14:00 Rycerka Dolna od rodz. Kurowski 2, Krawce Ks. Andrzej
19.01 8:00 Rycerka Dolna od rodz. Tetłak 66 do rodz. Nowak 28 Ks. Andrzej
21.01 8:00 Rajcza ul. Ludowa, Parkowa i do Soły Ks. Proboszcz

 

  • Prosimy o jak najserdeczniejsze przyjęcie wizyty w domu. Jest to przede wszystkim czas wspólnej modlitwy, błogosławieństwa udzielonego dla domu oraz całej rodziny.
  • W przypadku choroby księdza lub nagłych sytuacji losowych plan kolędy może ulec zmianie lub kolęda może zostać przerwana
  • Kapłanowi według zwyczaju towarzyszą ministranci oraz p. Organista lub ktoś w jego zastępstwie. Zbierają oni ofiary za swoją całoroczną posługę i służbę w Kościele.
  • Składamy serdeczne podziękowania za wszystkie złożone ofiary.
  • Każdego dnia modlimy się w intencji tych, którzy przyjmują w danym dniu kapłana z wizytą duszpasterską.