PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2022

Poniżej przedstawiamy tegoroczny plan rekolekcji:

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH RAJCZA 2022r. 

ŚRODA, 2. marca (ŚRODA POPIELCOWA) 

KOŚCIÓŁ: 

8.00 Msza święta z nauką 

9.00 Msza Święta z nauką 

11.00 Msza Święta z nauką 

18.00 Msza Święta z nauką 

19.00 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

21.00 Apel Jasnogórski  

KAPLICE: 

Rajcza Dolna 15.45 Msza święta z nauką 

Rycerka Dolna 16.30 Msza święta z nauką 

Nickulina 17.15 Msza święta z nauką 

CZWARTEK, 3. marca 

KOŚCIÓŁ: 

8.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną 

10.00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną 

19.00 Konferencja dla Rodziców o wychowaniu 

19.30 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

21.00 Apel Jasnogórski  

KAPLICE: 

Rajcza Dolna 15.45 Msza święta z nauką 

Rycerka Dolna 16.30 Msza święta z nauką 

Nickulina 17.15 Msza święta z nauką 

PIĄTEK, 4 marca 

KOŚCIÓŁ: 

8.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną 

10.00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i Litania za zmarłych 

18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną 

19.00 Droga Krzyżowa w intencji pokoju (na świecie, w sąsiedztwie, w rodzinach), 

20.00 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

21.00 Apel Jasnogórski  

KAPLICE 

Rajcza Dolna 15.45 Msza święta z nauką 

Rycerka Dolna 16.30 Msza święta z nauką 

Nickulina 17.15 Msza święta z nauką 

SOBOTA, 5 MARCA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 

KOŚCIÓŁ: 

8.00 Msza święta z nauką  

9.00 Msza Święta z nauką  

11.00 Msza Święta z nauką  

18.00 Msza Święta z nauką  

19.30 Msza Święta z nauką  

21.00 Apel Jasnogórski  

KAPLICE: 

Rajcza Dolna 15.45 Msza święta z nauką  

Rycerka Dolna 16.30 Msza święta z nauką  

Nickulina 17.15 Msza święta z nauką  

W sobotę 05 marca 2022 od godz. 12:30 Kapłani pojadą do chorych. Prosimy chorych wcześniej zgłosić w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii po Mszy Świętej.  

Na zakończenie Rekolekcji w sobotę będziemy zbierać ofiarę dla ks. Rekolekcjonisty na cele związane z jego duszpasterską posługą. W ten sposób wyrazimy naszą wdzięczność za trud głoszenia Słowa Bożego w naszej Parafii podczas tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych. Już dziś pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach, niech Matka Boża Kazimierzowska wyprasza u Boga dla Niego potrzebne łaski.