Ogłoszenia 25 Niedziela Zwykła

   • Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
   •      Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
   • Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
   •      I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
   • Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
   •      Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
   • Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
   •      Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
   • Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
   •      I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
   • Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
   •      I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
   • Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
   •      A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.
   • Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
   •      Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,
   • Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
   •      Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,
   • Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
   •      Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
   • Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
   •      A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
   • Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
   •      A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
   • Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
   •      Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
   • Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
  •      Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.
  Jan Kochanowski “Czego chcesz od nas Panie…”

KALENDARZ LITURGICZNY: