OGŁOSZENIA – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA 03.07.2022 r.

Ignacy Gogolewski wspomina Jerzego Leszczyńskiego, który często po spektaklu mówił: „Wspaniale dzisiaj grałem. Wy też jako tako”. Aktor powinien trzymać próżność w cuglach: „Jeśli wypuścisz lejce z rąk, to spadniesz i połamiesz nogi”.

Apostołowie byli zachwyceni swoimi osiągnięciami i skutecznością; chwalą się, że nawet duchy nieczyste są im posłuszne. Jezus przestrzega ich przed samozadowoleniem i pychą słowami: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica”.

Kiedy wielki kaznodzieja dominikański Lacordaire po płomiennym kazaniu schodził z ambony, podeszła do niego zachwycona słuchaczka i powiedziała:
– Jakże wspaniale ojciec dzisiaj przemawiał! 
– Spóźniła się pani. Szatan powiedział mi to już na górze – odpowiedział duchowny. 

Kalendarz Liturgiczny:

  • W Środę, 6 lipca – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. W środę zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Fatimskie w tym roku. Rozpoczęcie o godz. 19:00 modlitwą różańcową. O godz. 19:30 Msza Święta, następnie procesja z figurą Matki Bożej wokół Kościoła i zakończenie Apelem Jasnogórskim. Przed Nabożeństwem Fatimskim będzie można nabyć sobie świece, z którymi pójdziemy w procesji z Figurą Matki Bożej – cena świecy z osłonką to 3 zł.
  • W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek miesiąca, od godziny 17.00 Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz możliwość Spowiedzi Świętej. Zapraszamy na Mszę Święta wieczorną w intencji Kapłanów pracujących w naszej Parafii, pochodzących z niej, sióstr zakonnych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii. Zapraszam zwłaszcza Apostolat „Margaretka” i rodziny sióstr zakonnych i kapłanów z naszej Parafii.
  • W piątek, 8 lipca – wspomnienie Świętego Jana z Dukli, prezbitera.
  • Do dziś trwają zapisy na pielgrzymkę do Wiednia. Do dziś także należy uiścić opłatę. Spotkanie dla wyjeżdżających będzie we wtorek 5 lipca po Mszy wieczornej o godz. 18.30 w salce parafialnej.
  • Pragnę podziękować wszystkim, bez wyjątku za pomoc i organizację Uroczystości 3 lipca, Począwszy od Pocztów Sztandarowych, dziękuję Przedstawicielom Władz różnych szczebli – Przedstawicielom Władz Państwowych, Parlamentarzystom, Władzom Wojewódzkim, Sejmiku Śląskiego, Naszym Władzom Samorządowym, Przedstawicielom tak licznie zgromadzonej „Solidarności”, Przedstawicielom Urzędu Naszej Gminy pomagającym w przygotowaniach i organizacji, na czele z Panem Dyrektorem CKIS w Rajczy, Komitetowi Organizacyjnemu, Duszpasterskiej Radzie Parafialnej, Kapłanom z naszej Parafii, panu Kościelnemu, panu Organiście i Chórowi Parafialnemu, dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza, Grupie Charytatywnej i Wolontariatu „ISKRA”, Zespołom Folklorystycznym, Prowadzącym Piknik Królewski, Grupie Teatralnej „EFFATHA”, Służbom Mundurowym, Policji, Strażakom, Fundatorom Fantów na loterię i darów na licytację, Prowadzącym i obsługującym poszczególne stoiska podczas trwania Pikniku, Kołom Gospodyń Wiejskich, Ratownikom Medycznym i obsłudze Pogotowia, Grupie Górskiego Ochotniczego pogotowia Ratunkowego, Lokalnym Przedsiębiorcom i Sponsorom, Fundacji „MOST PAMIĘCI”, Prowadzącym turniej Piłki Nożnej, dzieciom i młodzieży, Naszym Gościom, którzy do nas przybyli z różnych rejonów Polski ale i zza granicy – ze Słowacji i z Czech oraz wszystkim, którzy przyczynili się do piękna i przebiegu tej Historycznej Uroczystości, dziękuję także przedstawicielom Mediów za promocję i wszelkie reportaże z tej Uroczystości i Wszystkim ludziom Dobrej Woli, którzy nie chcieli rozgłosu, ale w ciszy i skromności ofiarowali swoją pomoc i poświecenie. Przypominam, że cały dochód z Pikniku Królewskiego przeznaczony jest na Cele Kultu Religijnego – czyli na remont organów w naszym Sanktuarium.
  • W przyszłą Niedzielę składka kopertowa na cele inwestycyjne naszego Sanktuarium. W ostatnim czasie zakupiliśmy specjalny stojak na Czasopisma Religijne, pozłociliśmy Kielich Mszalny i zakupiliśmy Obrusy Ołtarzowe, koszt tych inwestycji wyniósł 7790 zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i Fundatorom za składane ofiary. Niech Matka Boża Kazimierzowska Wyprasza Wam i Waszym Rodzinom Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski.
  • Z całego serca składam szczególne podziękowanie Księdzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi za Dar Relikwii tych dwóch Wielkich błogosławionych – Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i Ks. Jerzego Popiełuszki Kapelana „Solidarności”. Wasza Eminencjo Najczcigodniejszy Księże Kardynale wielki to dla nas zaszczyt gościć u nas Księcia Kościoła Rzymskokatolickiego, myślę że mogę dodać, niech mi Ksiądz Kardynał wybaczy bezpośredniość – Jesteś u Siebie nasz Drogi Księże Kardynale, bo przecież związany jesteś z tą ziemią i Naszą Parafią przez wcześniejszą posługę jeszcze w Archidiecezji Krakowskiej. Odwiedzałeś nasza Parafię jako Biskup Krakowski. Z całego serca dziękujemy i zapewniamy Cię o naszej szczególnej modlitwie oraz pamięci, drzwi naszych serc będą zawsze dla Ciebie otwarte i drzwi do naszej Parafii. Niech Błogosławieni Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia, Ks. Jerzy Popiełuszko Kapelan „Solidarności”, Patronowie naszej Parafii – Święty Wawrzyniec męczennik, Święty Kazimierz Królewicz a szczególnie nasza Matka Boża Kazimierzowska wypraszają dla Ciebie u Boga Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
  1. W „Gościu Niedzielnym” zachęcam do przeczytania artykułu o Wierze i naszych wątpliwościach.
  2. W „Niedzieli” jest sporo o Monte Sant Angelo we Włoszech – o Sanktuarium Świętego Michała.
  3. W naszej gazecie Parafialnej znajdują się opisane szczegółowo Ogłoszenia, są również ciekawe informacje o naszych dwóch Błogosławionych, których relikwie otrzymaliśmy od Ks. Kardynała – o Bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim i ks. Jerzym Popiełuszce.

INTENCJE MSZALNE

4.07.22 – 10.07.22r.

4.07 – Poniedziałek – Dzień powszedni

700 – † Maria Bryja z mężem Juliuszem;

1800 – † Marian Pawlus, Józef Pawlus i Kacper Opalony.

5.07 Wtorek – Dzień powszedni

700 – † Zygmunt Krzepina;

1800 – † Emil Krząszcz z żoną Franciszką synem Tadeuszem, córką Marią z mężem oraz Wiktoria Capanda z mężem Józefem.

6.07 – Środa – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

700 – † Zygmunt Krzepina;

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

1930 – 1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla całej rodziny;

2) † Amelia Paździorko z mężem Mieczysławem;

3) o zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę MB Kazimierzowskiej dla członkiń Róży Kobiet zelatorki Najzer.

7.07 – Czwartek – Dzień powszedni

700 – † Wiktoria Zoń;

1800 – † Ewa i Michał Ryłko i zmarli z rodziny.

8.07 – Piątek – Św. Jana z Dukli

700 – † Wiktoria Zoń;

1800 – † Józef Pustelnik z żoną Marią i rodzicami.

9.07 – Sobota -Dzień powszedni

700 – † Józef Kocoń;

1800 -† Józef Szumlas w 13 rocznicę śmierci.

10.07 – XV NIEDZIELA ZWYKŁA

  700 – † Mieczysław Płoskonka w 20 rocznicę śmierci;

900 – o potrzebne łaski, zdrowie, błogosławieństwo dla Parafian a dla zmarłych o życie wieczne;

1030 – † Michał Worek w 9 rocznicę śmierci z rodzicami i teściami Anną i Józefem Bryś;

1145 – Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę MB Kazimierzowskiej dla Natalii i Dominika w 5 rocznicę ślubu i całej rodziny oraz w intencji zmarłego taty Adama Banaś;

CHRZTY

1800 – † Alojzy Zawada z żoną Krystyną i córką Janiną;

Rajcza Dolna:

  800 – † Helena Figura z mężem Władysławem i synem Józefem;

Nickulina:

1630 – o pokój na świecie – od Róży Kobiet z Nickuliny;

Rycerka Dolna:

1700 – † Adam Stolarski z rodzicami w rocznicę śmierci