Niedziela Zmartwychwstania – Liturgia Słowa

Zapraszamy do wysłuchania Liturgii Słowa w wykonaniu lektorów naszej parafii. Niech służy nam jako pomoc w przeżywaniu tego świątecznego dnia.

Czytanie I – Miłosz Bańka

W czytaniu z Dziejów Apostolskich wysłuchaliśmy przemówienia Piotra. Tego Piotra, który kilka tygodni wcześniej zaparł się Jezusa. A teraz z mocą głosi kerygmat, a więc uroczyście proklamuje, że Jezus jest Mesjaszem – Zbawicielem świata. Każdy z nas, mimo swych upadków, może z mocą głosić zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią.

Czytanie II – Dominik Biela

Chrystus jest naszą Paschą. Dzięki Niemu dokonuje się nasze przejście ze zła i grzechu do świętości i łaski. Niech nie będzie w nas wspomnianej złości i przewrotności, abyśmy mogli żyć jako nowi ludzi.

Sekwencja

Ewangelia – Mateusz Najzer

“Ujrzał i uwierzy” – tak Ewangelista komentuje to co dokonało się w Nim przy pustym grobie. On przeżył i śmierć Jezusa, i był przy pustym grobie. My też z wiarą przechodźmy codziennie tą drogą od krzyża do pustego grobu, abyśmy uwierzyli.