NAJSTARSZY ZNANY EGZEMPLARZ PISMA ŚWIĘTEGO ODNALEZIONY W NASZEJ PARAFII!

Ksiądz Andrzej Zawada odnalazł i przekazał egzemplarz archiwiście bielskiej kurii – ks. dr Czesławowi Chrząszczowi. Wolumin ten, jest najstarszą znaną nam Biblią, została wydana w 1561 roku oraz zapisana jest w języku czeskim. Co ciekawe, nie ma ona ani okładki, ani strony tytułowej.

Po więcej szczegółów zapraszamy na artykuł naszej diecezji: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/najstarszy-znany-egzemplarz-pisma-swietego-w-diecezji-bielsko-zywieckiej/?fbclid=IwAR1pshqxanIUZPKInWtd4D8pX00fvb8DwvuPIvubG9SI5rNqRRTY3vPNntQ. Warto zobaczyć na zdjęcia, które ukazują niesamowity kunszt i piękno ilustracji, które wzbogacają Pismo Święte.

Fotografie: Diecezja Bielsko-Żywiecka