LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 15.04.2022

W drugi dzień Triduum Paschalnego – Wielki Piątek, upamiętnialiśmy śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Był to dla nas czas refleksji nad cierpieniem i miłością jaką nas obdarzył Jezus, umierając za nasze grzechy. Liturgia rozpoczęta została od cichym momentem, w którym wszyscy uklękliśmy, a celebrans leżał krzyżem przed ołtarzem na znak największego uniżenia przed Bogiem. Następnie odbyła się adoracja Krzyża, który został stopniowo odsłaniany i ucałowanie ran Jezusa na krzyżu. Po Komunii Świętej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji – Grobu Pańskiego. Później nastała adoracja Krzyża oraz czuwania przy Grobie Pańskim.

Zapamiętajmy Wielki Piątek jako dzień współcierpienia z Chrystusem oraz adoracji i wdzięczności.

Dla naszego zbawienia znosił karcenie, przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy błądziliśmy jak owce, każdy szedł swoją własną drogą, a Pan sprawił, że jego ugodziły winy nas wszystkich. Męczono go, lecz znosił to pokornie i nie otworzył swoich ust. Jak baranek prowadzony na zabicie i jak owca, która milczy, gdy ją strzygą, tak on nie otworzył swoich ust. (Iz 53:5-7)