Jubileusze Małżeństw w naszej gminie

Dzisiaj w Sanktuarium odbyła się Msza Święta w intencji pełnych Jubileuszy małżeństw w naszej gminie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim małżeństwom, oraz życzymy wielu łask bożych i opieki Matki Bożej Kazimierzowskie na dalsze lata życia.
Święty Paweł w Liście do Efezjan pisze:
“Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.
Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.”
Niech dalsze wasze trwanie w tym Sakramencie małżeństwa umacnia i prowadzi was Chrystus tak jak prowadzi Kościół przez wieki.
Szczęść Boże!