Fatima z Góralami

Nabożeństwo FatimP1011433skie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do Swojego Syna. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę i to, co się tam działo
w czasie objawień Łucji oraz Hiacyncie i Franciszkowi – dziś już błogosławionym.

Nabożeństwo Fatimskie  uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.

Matka Boża, a wcześniej Anioł Pokoju, nauczyli dzieci fatimskie pewnych modlitw. Najważniejszą z nich jest oczywiście różaniec. Ponadto Matka Boża nauczyła dzieci dodatkowej modlitwy na zakończenie dziesiątków różańca, a także modlitwy odmawianej przy ofiarowywaniu Bogu dobrych uczynków, cierpień i umartwień. Modlitwa przekazana dzieciom przez Matkę Bożą.
Akt wynagrodzenia odmawiany po każdym dziesiątku różańca:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechu zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

1 października w Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej w Rajczy zostało odprawione ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Nabożeństwo to było wyjątkowe uroczyste, gdyż w tym dniu do naszego Sanktuarium zostało odprawione ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Było ono wyjątkowo uroczyste, gdyż w tym dniu do naszego Kościoła zawitali Górale Żywieccy  z X już jubileuszową pielgrzymką. W nabożeństwie uczestniczyły zespoły regionalne, Koła Gospodyń Wiejskich, Chór Parafialny, Orkiestra Dęta z Milówki, Poczty Sztandarowe, Władze Samorządowe oraz pielgrzymi z całej Żywiecczyzny. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego ważnego wydarzenia w naszej parafii wielkie Bóg zapłać i zapraszamy za rok „przyjdźcie zaś” .

W fatimskich objawieniach Maryja przyszła nie tylko do trójki dzieci. Przyszła do wszystkich z nas! Czy jesteśmy tego świadomi? W jaki sposób zareagowaliśmy na Jej objawienia? Co słowa Matki Bożej odmieniły w naszym życiu?