Dyspensa dla górników

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 4 grudnia 2020 r. (w dniu liturgicznego wspomnienia św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki górników) górnikom i ich rodzinom – mieszkającym i przebywającym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz wszystkim uczestniczącym w uroczystościach barbórkowych.

Jednocześnie do korzystających z dyspensy kieruje zachętę do podjęcia innych czynów pokutnych.