Sakramenty

 Chrzest

Chrztu udzielamy w każdą sobotę przed II niedzielą miesiąca na Mszy św. o godzinie 18:00 (17:00) i w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 11:45

Wymagane dokumenty:
– akt urodzenia dziecka
– zaświadczenie otrzymane przez rodziców chrzestnych z własnej parafii
– dowód osobisty (jeśli rodzice nie żyją w związku sakramentalnym)

Chrzest dzieci spoza parafii możliwy za pisemną zgodą księdza proboszcza miejsca zamieszkania !


 

Bierzmowanie

Dla klas 3 gimnazjum przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu.

Osoby starsze, które pragną przyjąć sakrament zapraszamy do kancelarii.


 

Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Na spisanie protokołu przedślubnego potrzebne są dokumenty wypisane w punkcie: 1, 2, 3, 4, 5 (poniżej). Pozostałe dokumenty dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni dostarczają na drugiej rozmowie w kancelarii z duszpasterzem. Na rozmowę odbywająca się przed ślubem wymagana jest znajomość tajemnic różańca św. i małego katechizmu.

Wymagane dokumenty:

1.Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)

2.Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)

3.Dowód osobisty

4.Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej

5.Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania

6.Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej – trzy rozmowy

7.Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)

8.Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przed ślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)

9.Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny


 

 Namaszczenie Chorych

Wszystkich chorych i starszych którzy nie mogą sami dotrzeć do kościoła księża odwiedzają w każdy pierwszy piątek miesiąca. Należy tylko uprzednio zapisać w kancelarii parafialnej.


Pogrzeb

Wymagane dokumenty:
– akt zgonu, karta zgonu

Formalności na cmentarzu – grabarz, kościelny, organista
– załatwia rodzina zmarłego (-ej)

Comments are closed.