Liturgiczna Służba Ołtarza

Punktacja

Obecność na swoim służeniu +5
Obecność na zbiórce +7
Obecność nadobowiązkowa (dodatkowa) +3
Nabożeństwo +2
Czytanie +2
Śpiewanie psalmu +2
Modlitwa wiernych +2
Nieobecność na swoim służeniu -10
Nieobecność na zbiórce -7
Złe zachowanie od -2 do -10

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy oraz przy Grobie Pańskim

Czwartek

19:30 – 20:00 Mateusz Bogdał Jan Bogdał
20:00 – 20:30 Artur Stasiniewicz Dominik Biela
20:30 – 21:00 Łukasz Worek Krzysztof Bryja
21:00 – 21:30 Jakub Ficoń Filip Ficoń
21:30 – 22:00 Karol Błasiak Piotr Błasiak

Piątek

7:00 – 7:30 Krzysztof Pieczarka Kacper Haręża
7:30 – 8:00 Michał Kuś Hubert Biernat
8:00 – 8:30 Jakub Opalony Miłosz Latasiewicz
8:30 – 9:00 Adrian Hutyra Krzysztof Golec
9:00 – 9:30 Krysitan Harmata Dawid Harmata
9:30 – 10:00 Jakub Lach Mateusz Najzer
10:00 – 10:30 Mateusz Kubica Jakub Chowaniec
10:30 – 11:00 Dominik Biela Sebastian Wydra
11:00 – 11:30 Jakub Drozdek Szymon Drozdek
11:30 – 12:00 Sebastian Dadak Mateusz Dadak
12:00 – 12:30 Krzysztof Bryja Kacper Dziedzic
12:30 – 13:00 Jan Wróbel Filip Hutyra
13:00 – 13:30 Bartłomiej Szczotka Łukasz Szczotka
13:30 – 14:00 Patryk Sury Radosław Sury
14:00 – 14:30 Wiktor Kubiesa Jakub Rybarski
14:30 – 15:00 Mateusz Bułka Michał Gotkowski
15:00 – 15:30 Miłosz Bańka Jan Bogdał
15:30 – 16:00 Artur Stasiniewicz Jan Wróbel
16:00 – 16:30 Michał Kuś Kacper Haręża
16:30 – 17:00 Jakub Kocoń Sebastian Motyka
22:00 – 22:30 Bartłomiej Gaweł Mateusz Bogdał
22:30 – 23:00 Marcin Martyniak Jakub Iwanek
23:00 – 23:30 Tomasz Paciorek Marcin Paciorek
23:30 – 0:00 Patryk Łabaj Tomasz Łabaj

Sobota

7:00 – 7:30 Krzysztof Pieczarka Sebastian Wydra
7:30 – 8:00 Jan Wróbel Hubert Biernat
8:00 – 8:30 Mateusz Najzer Miłosz Bańka
8:30 – 9:00 Krzysztof Bryja Łukasz Worek
9:00 – 9:30 Sebastian Dadak Seweryn Gardas
9:30 – 10:00 Kacper Dziedzic Filip Hutyra
10:00 – 10:30 Jakub Opalony Miłosz Latasiewicz
10:30 – 11:00 Jakub Lach Mateusz Kubica
11:00 – 11:30 Sebastian Motyka Wiktor Kubiesa
11:30 – 12:00 Patryk Sury Radosław Sury
12:00 – 12:30 Bartłomiej Szczotka Łukasz Szczotka
12:30 – 13:00 Adrian Hutyra Jakub Kocoń
13:00 – 13:30 Krystian Harmata Dawid Harmata
13:30 – 14:00 Jakub Drozdek Szymon Drozdek
14:00 – 14:30 Mateusz Bułka Michał Gotkowski
14:30 – 15:00 Jakub Chowaniec Łukasz Sołtysik
15:00 – 15:30 Marcin Paciorek Tomasz Paciorek
15:30 – 16:00 Artur Stasiniewicz Michał Kuś
16:00 – 16:30 Mateusz Dadak Sebastian Dadak
16:30 – 17:00 Jakub Ficoń Filip Ficoń
17:00 – 17:30 Karol Błasiak Piotr Błasiak

Wielki Czwartek
Próba w środę o 16:00

Ceremoniarz Łukasz Worek
Ceremoniarz Jakub Ficoń
Lektor 1 Karol Błasiak
Lektor 2 Patryk Łabaj
Ewangeliarz Marcin Martyniak
Kadzidło Mateusz Dadak
Łódka Sebastian Motyka
Krzyż Mateusz Bogdał
Ministrant Światła Filip Ficoń
Ministrant Światła Mateusz Najzer
Ministrant Ołtarza Krzysztof Bryja
Ministrant Ołtarza Jakub Kocoń
Dzwonki /Kołatka Miłosz Bańka
Gong/ Kołatka Kacper Dziedzic
Pateny Sebastian Dadak
  Mateusz Kubica
  Krzysztof Pieczarka
  Sebastian Wydra
Komentarz Tomasz Łabaj
Pochodnie Marcin Paciorek
  Tomasz Paciorek
  Wiktor Kubiesa
  Jakub Iwanek

Wielki Piątek
Próba w środę o 16:00

Ceremoniarz Mateusz Dadak
Ceremoniarz Łukasz Worek
Lektor 1 Bartłomiej Gaweł
Kantor Mateusz Bogdał
Lektor 2 Jakub Iwanek
Kadzidło Sebastian Motyka
Łódka Piotr Błasiak
Krzyż Sebastian Motyka
Akolitki Krzysztof Bryja
  Jakub Kocoń
Krzyże boczne Marcin Paciorek
  Tomasz Paciorek
Porządkowi przy adoracji krzyża Karol Błasiak
  Piotr Błasiak
  Jakub Ficoń
Ręczniczki przy adoracji krzyża Filip Ficoń
  Filip Hutyra
  Jan Bogdał
Komentarz Tomasz Łabaj
Pateny Seweryn Gardas
  Jakub Drozdek
  Krzysztof Golec
  Kacper Dziedzic
Kołatki na procesję do Grobu Mateusz Kubica
  Sebastian Wydra
Krzyż na procesję do Grobu Marcin Martyniak

Wielka Sobota
Próba w czwartek o 16:30

Ceremoniarz Mateusz Dadak
Ceremoniarz Sebastian Motyka
Kadzidło Łukasz Worek
Łódka Marcin Paciorek
Paschał Bartłomiej Gaweł
Grona Mateusz Najzer
Szczypce i Rylec Filip Huryra
Nagłośnienie Mateusz Bogadał
Lektor 1 Karol Błasiak
Lektor 2 Mateusz Bogdał
Lektor 3 Tomasz Paciorek
Lektor 4 Piotr Błasiak
Zapalenie świec Bartłomiej Gaweł
Pomoc przy wycieraniu Paschału Jakub Ficoń
Kociołek i Kropidło Filip Ficoń
Przeniesienie wody do chrzcielnicy Karol Błasiak i Patryk Łabaj
Ministranci Ołtarza Jan Bogdał
  Miłosz Bańka
Dzwonki Michał Kuś
Gong Jakub Chowaniec
Pateny Miłosz Latasiewicz
  Jakub Lach
  Krystian Harmata
  Adrian Hutyra

Procesja Rezurekcyjna

Krzyż Marcin Martyniak
Figura Artur Stasiniewicz
Pochodnie Dominik Biela
Jakub Iwanek
Patryk Sury
Jakub Ficoń
Porządkowi Patryk Łabaj
Tomasz Łabaj
Karol Błasiak
Piotr Błasiak
Dzwonki Kacper Dziedzic
Krzysztof Bryja
Jakub Kocoń
Jan Wróbel
Feretrony Pozostali bez funkcji

Comments are closed.